Es cartografien 240 tossols a la zona volcànica de la Garrotxa

L’estudi consisteix en un inventari realitzat a les colades de lava que contenen el que localment s’anomenen tossols, geomorfologia molt particular que es crea al fluir la lava per damunt d’una zona humida. A la zona volcànica de la Garrotxa hi ha unes 40 colades de lava que afloren a la superfície i d’aquestes quaranta, […]

Dos articles sobre macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa

Aquest novembre s’ha publicat el vuitè volum dels Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural. En aquest número podeu consultar dos articles sobre macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa, un sobre ecologia i distribució en base a un estudi amb 20 punts de mostreig en 10 cursos fluvials de la […]

Els macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: Nous articles.

Recentment han estat publicats un parell de treballs on s’amplia el coneixement sobre les comunitats de macroinvertebrats aquàtics i l’estat ecològic de rius i rieres sotmesos a una intensitat agrícola i ramadera moderada a la Garrotxa. Durant els anys 2013 i 2014 es van dur a terme mostreigs a 29 trams fluvials de la comarca, […]