Annals 10

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 10, 2020
Els articles d’aquesta publicació corresponen en la seva majoria a ponències dels Seminaris sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa.

Altaba, Cristian R., 2020. L’espècie més excepcional i amenaçada de la fauna catalana: la bofil·liella, testimoni dels darrers boscos madurs (Bofiliella subarcuata, Gastropoda, Clausiliidae). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 10: 5-23.

 

Amb el suport de