Enllaços interessants

El llibre de Olmo-Vidal del 2002:

Un llibre antic però bo sobre ortòpters francesos:

Llistats de Fauna:

 Sobre cants d’ortòpters:

  • Ragge, D. R. & Reynolds, W. J. 1998a. A sound guide to the Grasshoppers and Crickets of Western Europe. 2 CDs. Colchester & Londres: Harley Books & The Natural History Museum.
  • Ragge, D. R. & Reynolds, W. J. 1998b. The songs of theGrasshoppers and Criquets of Western Europe. Colchester: Harley Books.
  • Carbonell, R. & Mateu, E. 2010. Guia sonora dels insectes de Catalunya. Grills, saltamartins i cigales. Llibre de 56 pàgines i CD. Alosa & Museu de Granollers.[Enllaç de consulta]

Webs i fòrums francesos (“si mai dubteu amb res, segur que hi ha un francès que ho ha dubtat abans”):

Un programa sobre cants d’insectes:

Claus per a Ibèria:

Ortòpters d’Alsàcia:

Errades clau Olmo-Vidal, 2006:

  • pàg. 56: on diu: … cobrir l’epiprocte ha de dir 50 en contes de 56
  • pàg. 67: … com a mínim a la prozona: ha de dir 122 en comptes de 120
  • pàg. 69: … tuberculat al mig: ha de dir 129 i no 146
  • pàg. 69: … sense tubèrcul: ha de dir 130 i no 129
  • pàg. 70: …. dilatat a prop de la base: ha de dir 146 i no 148

Clau francesa:

ASCETE (Associació francesa):

The Orthoptera of Europe:

Orthoptères des Deux Sevres (clau):

Acrídidids del nord d’Àfrica (Clau interactiva):

Chorthippus de Grècia, article espectacular:

 Platycleis francesos, reconeixement de femelles: