CATALUNYA

Flora amenaçada de Catalunya

El Programa de seguiment i conservació de flora amenaçada de Catalunya neix l’any 2012 amb l’objectiu de contribuir a la conservació de la flora i dels hàbitats de Catalunya.

Les actuacions de seguiment i conservació del Programa pretenen incrementar el nivell de protecció i conservació efectiva dels tàxons amenaçats amb quatre tipus d’accions:

– assegurar la visita continuada a les localitats dels tàxons, al menys una vegada a l’any, per controlar que no hi ha afectacions per impactes o possibles amenaces, i en el seu cas intentar-les reconduir ràpidament

– recollir una sèrie de dades de cada localitat que permetin disposar d’informació de la seva evolució al llarg del temps i que pot ajudar a la seva conservació

– desenvolupar o promoure accions de conservació en cas necessari

– implicar a la ciutadania en la conservació d’aquests tàxons, i molt especialment persones properes a les poblacions amb major capacitat de vigilància i millor coneixement del territori i de la gent que hi viu, fets que contribueixen en molts casos d’una manera determinant  a la conservació

Les persones que participen s’aglutinen en grups, un grup per a cada espècie, i entre totes elles asseguren la vigilància anual, així com altres accions de conservació.

Es treballa amb els tàxons seleccionats en les últimes diagnosis de flora amenaçada realitzades a Catalunya, el Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya (Sáez et al., 2008) i el document d’espècies de flora no vascular (briòfits, fongs i líquens) d’especial interès que requereixen mesures de conservació (ICHN, 2010).

Actualment, el Programa desenvolupa actuacions sobre les localitats de 19 tàxons.

El Programa gestionat per la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural vigila que amb actuacions portades a terme per ella mateixa o per altres entitats o Institucions, sovint en col·laboració, es va millorant la conservació dels tàxons i hàbitats d’interès.

Fins al moment el Programa abasta 20 tàxons, la majoria amb Grups participatius de seguiment i conservació de flora amenaçada:

 

Arenaria marschlinsii   Xavier Oliver  

Corallorhiza trifida  Ferran Gonzàlez, Joan Canals, Grup d’Orquídies del Ripollès, Jordi Vila, Pere Casals, Jordi Garcia Pauses, Ana Ríos.

Cypripedium calceolus  Beatriu Tenas

Delphinium montanum   Xavier Oliver i Beatriu Tenas

Dichoropetalum schotii    Xavier Oliver

Dryopteris remota    Joan Font, Beatriu Tenas i Xavier Oliver

Gentiana pneumonanthe      Enric Quílez, Xavier Oliver,  Beatriu Tenas

Glandora oleifolia    Xavier Oliver

Hygroamblystegium tenax  (briòfit)   Xavier Oliver, Montse Brugués, Rosa Maria Cros i Elena Ruiz

Juncus pyrenaeus   Xavier Oliver

Maianthemum bifolium    Ferran Gonzàlez, Xavier Oliver i Beatriu Tenas

Mannia fragans (hepàtica)    Xavier Oliver, Montse Brugués, Rosa Maria Cros i Elena Ruiz

Oedipodiella australis (briòfit)  Xavier Oliver, Montse Brugués, Rosa Maria Cros i Elena Ruiz

Oplismenus undulatifolius   Andreu Salvat, Sílvia March i Xavier Oliver

Orobanche reticulata      Beatriu Tenas i Xavier Oliver

Polygala vayredae   Silvia Castro, Ana Isabel Ríos, Pere Casals i Xavier Oliver

Potamogeton gramineus David Vilasís

Scorzonera humilis   Beatriu Tenas i Xavier Oliver

Serapias parviflora Francesc Xavier Santaeufemia, Andrés Valverde,  Andrés Valverde jr., Josep Barnés, Albert Bertolero, Llorenç Sáez, Jordi Vila, Paul Wilcox, Pere Casals, Joan Font,  Jaume Llistosella i Xavier Oliver

Silaum silaus   Joan Font, Moisès Guardiola, Beatriu Tenas i Xavier Oliver