Annals

Revista científica editada a la Garrotxa, de periodicitat anual amb articles científics de recerca sobre el patrimoni natural de la comarca (meteorologia, geologia, botànica, zoologia, ecologia, conservació…).
L’objectiu de la revista és promoure la recerca, la comunicació dels resultats dels projectes de recerca, la promoció de relació i de projectes entre científics/estudiosos.

Els 9 volums d’Annals publicats fins al moment recullen un conjunt d’uns 100 articles científics originals de projectes de recerca, entre ells alguns que s’han presentat en forma de comunicació en algun dels seminaris sobre el patrimoni natural de la Garrotxa que es celebren anualment, i que contribueixen a posar en coneixement del públic en general, afeccionats i científics els resultats finals de tots aquets estudis de recerca desenvolupats a la comarca. Els Annals també han contribuït al contacte entre els diferents investigadors, i han provocat conjuntament amb els seminaris al plantejament i desenvolupament de projectes interdisciplinars.

Actualment el Consell de Redacció dels Annals està format per:
Director editorial: Xavier Oliver (biòleg: delegació de la Garrotxa dela ICHN)
– Vocals:
Jordi Artola (Zoòleg: Universitat de Vic)
Mike Lockwood (Apatura Iris)
Llorenç Planagumà (geòleg: Geonat i Universitat de Girona)
Josep Vila (Geògraf: Universitat de Girona)
Joan Font (Botànic)

Normes de publicacio dels Annals de la Garrotxa de la ICHN

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 1, 2006
I seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2005

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 2, 2007
II seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2006

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 3, 2008
III seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2007

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 4, 2010
IV seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2010

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 5, 2012
V seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2011

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 6, 2013
VI seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2012

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 7, 2015
VII seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2013

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 8, 2016-2018
VIII seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2014

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 9, 2019
IX seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2015

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 10, 2020
Seminaria sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa

Documents de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 1, 2010
II Jornades sobre el teix a la Mediterrània Occidental, 2008

Amb el suport de:

marca_diputacio_apaisada_2013