Accions de la ICHN en el projecte FloraLab

La ICHN participa en el projecte amb la resta de socis en tot un conjunt d’accions:

Organització

Elaboració i promoció del projecte presentat al POCTEFA

Dinamització i participació de reunions de la Xarxa

  • Definició dels “Laboratoris a cel obert”
  • Concreció de l’acreditació de “Pobles Botànics del Pirineu”
  • Deficinició de la base de dades del FloraLab
  • Reflexió per millorar la documentació d’espècies i seguiments del projecte

Seguiments

Seguiments de diferents localitats d’espècies:

  • Botrychium matricariifolium

Comunicació

Elaboració i traducció de recursos comunicatius

  • dossier de premsa del projecte FloraLab
  • pòsters de presentació del projectes

Activitats de formació

Curs naturalista de la Institució: Els briòfits: caracterització de les comunitats per a programes de seguiment d’hàbitats

11 i 12 de juliol de 2020

Miquel Jover, Universitat de Girona

Objectius i metodologia en programes de llarg seguiment d’hàbitats i d’espècies amenaçades de briòfits. Caracterització i seguiment de comunitats de briòfits en parcel·les d’hàbitats forestals i d’espais oberts.

En Miquel Jover, briòleg col·laborador de la Universitat de Girona, va explicar durant el curs diferents plantejaments i metodologies de caracterització de comunitats de briòfits, especialment per establir parcel·les de seguiment a llarg termini d’aquestes comunitats, i també de tàxons amenaçats.

El dissabte es va establir una parcel·la de llarg seguiment en una mullera a Ulldeter com a exemple d’hàbitat obert, amb l’establiment de subparcel·les al llarg d’un eix que travessava la mullera. També es va poder observar una localitat de Sphagnum subnitens sobre la que es va comentar diferents possibilitats de plantejar seguiments.

El diumenge es va treballar en un ambient forestal, amb una parcel·la en una avetosa a la baga de Carboners, on es van plantejar diferents metodologies per caracteritzar les comunitats dels troncs dels arbres, del terra i dels afloraments rocallosos. També es van plantejar diferents possibilitats per fer el seguiment de la població que es va pode observar de Buxbaumia aphylla, briòfit també protegit a Catalunya.

El temps va permetre als 9 assistents realitzar les pràctiques proposades, i també prospectar diferents ambients propers a Setcases on es van poder observar una bona diversitat de briòfits. Dues d’aquestes espècies, Buxbaumia aphylla i Syntrichia fragilis, són plantes amenaçades i protegides, l’última amb molt poques localitats, i que són a la llista d’espècies que la xarxa tranfronterera Floracat està estudiant de fer seguiment conjunt dins del projecte FloraLab.

 

Sortida tècnica de la Institució: Seguiment de flora vascular amenaçada del Ripollès

18 de juliol de 2020

Xavier Oliver, Institució Catalana d’Història Natural, delegació de la Garrotxa

Objectius i metodologia en programes de seguiment d’espècies amenaçades. Seguiment anual d’una localitat de Delphinium montanum: seguiment de parcel·les i cens, registre de dades, comparació de les dades amb anys anteriors i interpretació de l’evolució de la localitat des de l’any 2007.

Activitats de divulgació

 

Articles

 

Documentació generada

Maianthemum  bifolium, Fitxa d’espècie

Maianthemum  bifolium, Fitxa de registre de seguiment

Gentiana pneumonanthe, Fitxa d’espècie

Gentiana pneumonanthe, Memòria de seguiment