Accions de la ICHN en el projecte FloraLab

La ICHN participa en el projecte amb la resta de socis en tot un conjunt d’accions:

0. Organització i gestió del projecte

Elaboració i promoció del projecte presentat al POCTEFA

Gestió del projecte

Reunions de la Xarxa

 • Definició dels “Laboratoris a cel obert”
 • Millora dels protocols de seguiment d’espècies
 • Definició de la base de dades del FloraLab
 • Reflexió per millorar la documentació d’espècies i seguiments del projecte
 • Activitats de divulgació i formació
 • Concreció de l’acreditació de “Pobles Botànics del Pirineu”

1. Seguiments d’espècies 

El projecte Floralab treballa en la conservació d’espècies de flora patrimonials de comú interès per a diferents territoris del Pirineu català (Ariège, Andorra, Catalunya Nord i Principat de Catalunya).

Fins al moment s’han seleccionat deu espècies sobre les quals s’han realitzat accions de prospecció, seguiment, conservació, formació i divulgació: Astragalus penduliflrous, Botrychium matricariifolium, Chrysosplenium alternifolium, Delphinium montanum, Gentiana pneumonanthe, Maianthemum bifolium Orchis spitzellii, Pedicularis  comosa subsp.asparragoides, Salix lapponum, Xatardia scabra.

a) Seguiments de diferents localitats d’espècies:

 • Botrychium matricariifolium: 3 localitats
 • Delphinium montanum: 9 localitats:
 • Gentiana pneumonanthe:  3 localitats
 • Maianthemum bifolium: 1 localitat
 • Xatardia scabra: 1 localitat

b) Diagnosi dels tàxons factibles d’incorporar al projecte FloraLab

Una de les accions del projecte FloraLab POCTEFA 2020-2022 és estudiar la incorporació de més espècies de flora en el projecte, de manera que la ICHN ha dedicat un esforç important en aquest període a la diagnosi dels tàxons de flora vascular, briòfits, líquens i fongs de les comarques de la Garrotxa i del Ripollès, que és l’àmbit territorial on es centra l’entitat.

L’objectiu de l’acció és fer una diagnosi sobre el conjunt de tàxons rars de la flora coneguda als àmbits de la Garrotxa i del Ripollès, atenent 4 grups d’organismes (flora vascular, briòfits, líquens i fongs) per establir una llista de tàxons prioritaris per incloure en el projecte en el futur.

La llista s’ha elaborat a partir de:

 • la consulta de les referències existents fins al moment, centrant la selecció en el conjunt de tàxons rars, amb poques citacions, protegits o considerats en algun àmbit amenaçats.
 • Els resultats d’un esforç de prospecció i de seguiment. La prospecció realitzada fins al moment ens ha aportat espècies no conegudes al nostre territori i que presenten poques localitats, poblacions petites, poblacions amenaçades… i per tant la possibilitat de ser susceptibles d’incorporar a la llista.
 • La selecció final i la priorització s’ha establert fonamentalment en base als criteris de la Llista Vermella de la UICN.
 • Els treballs s’han desenvolupat entre els anys 2020 i 2022, i les prospeccions fonamentalment en els anys 2020 i 2021.

Diagnosi llista tàxons prioritaris FloraLab 2022

Els responsables de l’elaboració de la diagnosi incloent la prospecció i identificació dels tàxons, així com la valoració de l’estat de la població són:

Fongs: Miquel À. Pérez-De-Gregorio, Joaquim Carbó, Carles Roqué i Àngel Torrent (Associació Micològica Joaquim Codina)

Líquens: Esteve Llop (Universitat de Barcelona)

Líquens d’especial interès per a la ICHN Garrotxa Ripollès per prioritzar actuacions de seguiment i de conservación, en el marc del FloraLab 2020-2022

Briòfits: Miquel Jover: (Universitat de Girona)

Flora vascular: Xavier Oliver (Institució Catalana d’Història Natural, delegació de la Garrotxa)

c). Protocols nous de seguiment d’espècies 

La ICHN va elaborar la proposta de protocol per al seguiment de les poblacions de Maianthemum bifolium full registre Maianthemum bifolium 20200511 exemple

2. Creació dels Laboratoris Botànics a Cel Obert LBCO

Un LBCO és un espai natural de mida variable que té dues característiques principals:

a) Disposa d’uns valors botànics d’interès cièntific i de conservació (de manera més opcional, socials o culturals)

b) Té un programa d’actuacions a mitjà termini (estudis i seguiments científics d’espècies floristiques i d’hàbitats, accions de gestió amb convenis o acords dirigits a la conservació, la millora del coneixement, la compatibilització d’activitats congruents).

I on diferents actors/agents del territori s’han posat d’acord per dinamitzar-lo en un Laboratori Botànic a Cel Obert.

La ICHN ha treballat en la creació i posta a punt de 4 LBCO:

 • LBCO Montgrony (Gombrèn, el Ripollès)
 • LBCO La Carol-Guils (La Tour de Carol i Guils (La Cerdanya) transfronterer
 • LBCO Setcases-Pi-Mentet (Setcases, Pi i Mentet (el Ripollès i el Conflent) transfronterer
 • LBCO Queralbs-Eina-Cambre d’Ase-Puigmal-Font de l’Home mort (Queralbs, Eina, Osseja, Vallcebollera, Er, Llo i Planès) transfronterer

Els Laboratoris Botànics a Cel Obert del FloraLab

3. Conservació d’espècies

a) Actuacions in situ

Catàleg d’experiències de conservació de flora amenaçada del FloraLab

b) Actuacions ex situ

4. Sensibilització, Divulgació i Comunicació

Elaboració i traducció de recursos comunicatius

Activitats divulgatives

Les activitats divlugatives hane stat vinculades a projectes, molt especialment a les activitats divulgatives del projecte Setcases, Poble Botànic del Pirineu https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/setcases-poble-botanic-del-pirineu/ i al voltant del qual el Grup de Flora de Setcases https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/grup-de-flora-de-setcases/ ha realitzat moltes accions divulgatives.

Participació amb activitats dins de la fira anual d’herbes i flors de muntanya de Setcases

També es va desenvolupar activitats divulgatives al voltant de la Gentiana pneumonanthe amb l’Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals Gombrèn.

Activitats pedagògiques

L’any 2021 es va desenvolupar a Setcases una activitat pedagògica dirigida als nens del poble.

ACTIVITAT DE FLORA PER LES NENES I NENS DE SETCASES

Activitat familiar en la qual els nens entrevisten als seus avis i àvies sobre les plantes que coneixen i els hi pregunten  perquè les utilitzaven. Els mateixos nens graven amb els mòbils les entrevistes. L’activitat celebrada durant els mesos d’abril, maig i juny es tanca amb la presentació del vídeo que reuneix totes les entrevistes i la feina feta pels nens i nenes de Setcases.

Memòria de l’activitat “Nenes, nens, àvies, avis i les plantes de Setcases”

Activitats de formació

S’han desenvolupat diverses activitats puntuals de formació sobre les espècies amenaçades, el seu seguiment i conservació, així com diverses sortides pràctiques d’assignatures de Biologia i Ciències Ambientals  i de màsters de conservació de les Universitats de Girona, de Vic i de Barcelona.

Curs naturalista de la Institució: Els briòfits: caracterització de les comunitats per a programes de seguiment d’hàbitats

11 i 12 de juliol de 2020

Miquel Jover, Universitat de Girona

Objectius i metodologia en programes de llarg seguiment d’hàbitats i d’espècies amenaçades de briòfits. Caracterització i seguiment de comunitats de briòfits en parcel·les d’hàbitats forestals i d’espais oberts.

En Miquel Jover, briòleg col·laborador de la Universitat de Girona, va explicar durant el curs diferents plantejaments i metodologies de caracterització de comunitats de briòfits, especialment per establir parcel·les de seguiment a llarg termini d’aquestes comunitats, i també de tàxons amenaçats.

El dissabte es va establir una parcel·la de llarg seguiment en una mullera a Ulldeter com a exemple d’hàbitat obert, amb l’establiment de subparcel·les al llarg d’un eix que travessava la mullera. També es va poder observar una localitat de Sphagnum subnitens sobre la que es va comentar diferents possibilitats de plantejar seguiments.

El diumenge es va treballar en un ambient forestal, amb una parcel·la en una avetosa a la baga de Carboners, on es van plantejar diferents metodologies per caracteritzar les comunitats dels troncs dels arbres, del terra i dels afloraments rocallosos. També es van plantejar diferents possibilitats per fer el seguiment de la població que es va pode observar de Buxbaumia aphylla, briòfit també protegit a Catalunya.

El temps va permetre als 9 assistents realitzar les pràctiques proposades, i també prospectar diferents ambients propers a Setcases on es van poder observar una bona diversitat de briòfits. Dues d’aquestes espècies, Buxbaumia aphylla i Syntrichia fragilis, són plantes amenaçades i protegides, l’última amb molt poques localitats, i que són a la llista d’espècies que la xarxa tranfronterera Floracat està estudiant de fer seguiment conjunt dins del projecte FloraLab.

 

Sortida tècnica de la Institució: Seguiment de flora vascular amenaçada del Ripollès

18 de juliol de 2020

Xavier Oliver, Institució Catalana d’Història Natural, delegació de la Garrotxa

Objectius i metodologia en programes de seguiment d’espècies amenaçades. Seguiment anual d’una localitat de Delphinium montanum: seguiment de parcel·les i cens, registre de dades, comparació de les dades amb anys anteriors i interpretació de l’evolució de la localitat des de l’any 2007.

Articles científics

Durant el projecte s’ha elaborat un article de diagnosi de l’esperó de muntanya Delphinium montanum Seguiment de l’endemisme dels Pirineus orientals Delphinium montanum per la xarxa transfronterera FloraCat

S’ha col·laborat en altres articles sobre Delphinium montanum i Botrychium matricariifolium

5. Setcases, Poble Botànic del Pirineu (L’actuació transversal)

El projecte

20211217_Setcases Prova pilot Programa de certificació de Poble Botànic del Pirineu

La gent

Les accions a Setcases:

Setcases prova pilot de Poble Botànic del Pirineu

Fitxa de Setcases, Poble Botànic del Pirineu

6. Altra documentació generada

Maianthemum  bifolium, Fitxa d’espècie

Maianthemum  bifolium, Memòria de seguiment

Maianthemum  bifolium, Fitxa de registre de seguiment

Mainthemum bifolium, Programa de conservació a Catalunya

Gentiana pneumonanthe, Fitxa d’espècie

Gentiana pneumonanthe, Memòria de seguiment

Gentiana pneumonanthe, Programa de conservació a Catalunya

Xatardia scabra, Fitxa d’espècie

Xatardia scabra, Memòria de seguiment

Botrychium matricariifolium, Fitxa d’espècie

Botrychium matricariifolium, Memòria de seguiment

Delphinium montanum, Fitxa d’espècie

Delphinium montanum, Memòria de seguiment

Delphinium montanum, Programa de conservació de l’espècie al Ripollès

Arenaria marschlinsii, Fitxa d’espècie

Arenaria marschlinsii, Memòria de seguiment

Arenaria marschlinsii, Evoució de la metapoblació del Puigmal vall de Núria 2020_2022

Buxbaumia viridis, Fitxa d’espècie

Buxbaumia viridis, Memòria de seguiment