Grup de briòfits

El Grup de briòfits es va iniciar l’any 2005 amb la recollida de citacions de briòfits de la comarca i una primera campanya (2005-2006) que va permetre elaborar un primer catàleg amb 246 espècies.

Al llarg dels anys s’han anat recopilant puntualment citacions amb alguna espècie nova per a la comarca, però és l’any 2017 que s’inicia una segona campanya amb diferents sortides per la comarca i obertes al públic en general.

El 2018 és el segon any de prospeccions amb l’objectiu de completar el catàleg de briòfits de la Garrotxa. Les previsions és que en tres o quatre anys de treball es pugui arribar a elaborar un catàleg força complert de la comarca, tal com ja s’ha fet amb altres grups com flora vascular, líquens, orquídies, papallones diürnes, libèl·lules i ortòpters.

La campanya d’aquest any, inclou sortides de formació organitzades conjuntament amb el Museu dels Volcans d’Olot i amb el suport econòmic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera s’organitzen sortides obertes al públic que estigui interessat en conèixer el món dels briòfits, i afeccionats que vulguin col·laborar en el projecte.

També es realitzen prospeccions particulars.

Les sortides divulgatives i les particulars són portades per Miquel Jover, del grup de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona.

El 17 de març es va fer una primera sortida al Pla de Sant Roc (Sant Aniol de Finestres), als límits meridionals de la comarca, en ambients mediterranis i substrats sorrencs. Al llarg d’aquesta sortida vam trobar espècies  típiques d’ambients xeròfils com Pleurochaete squarrosa, Didymodon acutus, Grimmia pulvinata i Tortula muralis, però també d’altres més aviat pròpies d’ambients montans i subalpins, com Hylocomium splendens.

El 19 i 20 de maig les prospeccions es van centrar en ambients més montans i humits del sector de pla Traver-Puig Cubell i Puig Miralles, on abunden espècies com Eurhynchium striatum, Polytrichastrum formosum i Bartramia ithyphylla.

El dia 10 de novembre de 2018 s’ha fet una sortida cap al sector de Santa Pau, en la qual es visitaren ambients mediterranis humits.

L’any 2019 també s’han organitzat sortides divulgatives obertes al públic en greneral:

Sortida a Oix per veure briòfits d’ambients calcaris meduiterranis als voltants d’Oix (5 d’octubre).

Sortida a Besalú per observar ambients mediterranis de l’est de la comarca (19 d’octubre).

Sortida a Maià de Montcal per etudiar briòfits d’amebitns mediterranis (26 d’octubre).

Sortida a Sant Feliu de Pallerols per veure briòfits dels alzinars litorals del sud de la comarca però també dels boscos de ribera (9 de novembre).

El projecte pretén aconseguir un catàleg força complert que permeti tenir una primera idea de la diversitat de briòfits de la comarca.

Catàleg dels briòfits de la Garrotxa_2019

També es vol disposar d’una primera aproximació a la seva distribució comarcal (UTM atles 10×10 km) i per hàbitats (fitxes d’ambients).

Un altre dels objectius del projecte és localitzar briòfits amenaçats i protegits inclosos en el Programa de Seguiment i Conservació de flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès. Aquesta tasca la desenvolupa l’entitat des de fa anys amb l’objectiu de fer seguiment i vigilància, i actuacions de conservació en cas que sigui necessari. Aquest és el cas de l’única localitat controlada a la península Ibèrica de l’hepàtica Mannia fragans, estrictament protegida a Catalunya. L’entitat en fa un seguiment de la localitat des de l’any 2009.

També el 2018 s’ha trobat una nova localitat d’Oedipodiella australis, la segona localitat a la Garrotxa. Es tracta d’una molsa anual que a la comarca apareix sobre sòls prims en esquerdes de roques basàltiques o en murs de pedra seca. Es tracta també d’una molsa protegida a Catalunya.

Altres citacions importants de la campanya d’aquests anys són:

Climacium dendroides, molsa força rara de la qual s’ha localitzat una població a la Garrotxa i una altra a Osona, a prop dels límits comarcals, creixent en prats amb el sòl xop bona part de l’any.

Homalothecium philippeanum, una molsa poc freqüent a Catalunya ja que les localitats conegudes es concentren al Pirineu, des de la Vall d’Aran fins al Ripollès i que hem recollit sobre roques i també a la base d’arbres a les fagedes de la serra de Llancers i del Puigsacalm.

Oxyrrhynchium schleicheri, molsa considerada rara a nivell de la península Ibèrica i tot i que no es una novetat per a la comarca, si que n’hem localitzat una nova localitat en fagedes a l’obaga del Puigsacalm.

Les prospeccions d’aquesta campanya ens ha permès incrementar de manera important el número d’espècies del catàleg, que actualment és de 227 tàxons i començar a tenir una primera idea de la distribució de moltes espècies de briòfits a la comarca.

Les sortides divulgatives d’aquest anys han esta possibles amb el suport de: