GRUP DE BRIÒFITS

El Grup de briòfits es va iniciar l’any 2005 amb la recollida de citacions de briòfits de la comarca i una primera campanya (2005-2006) que va permetre elaborar un primer catàleg amb 246 espècies (Oliver, 2006), tot recollint totes les espècies i les localitats citades a la comarca. Una part d’aquestes citacions corresponen a espècies amb localitats imprecisses i amb dubtes que siguin a a Garrotxa, i alguns dubtes que caldria confirmar

Al llarg dels anys s’han anat recopilant puntualment citacions amb alguna espècie nova per a la comarca, però és a partir de l’any 2017 que s’inicia una campanya anual amb diferents sortides per la comarca i obertes al públic en general.

La previsió és que en uns deu anys de treball es pugui arribar a elaborar un primer catàleg força complert de la comarca i l’atles amb quadrats 10×10 km tal com ja s’ha fet amb altres grups com flora vascular, líquens, orquídies, papallones diürnes, libèl·lules i ortòpters.

Les sortides de prospecció són obertes al públic que estigui interessat en conèixer el món dels briòfits, i afeccionats que vulguin col·laborar en el projecte, i també es realitzen prospeccions particulars.

La línia de recerca de briòfits és gestionada per Miquel Jover, del grup de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona, i Xavier Oliver, de la delegació de la Garrotxa de la ICHN.

Algunes prospeccions:

El 17 de març de 2018 es va fer una primera sortida al Pla de Sant Roc (Sant Aniol de Finestres), als límits meridionals de la comarca, en ambients mediterranis i substrats sorrencs. Al llarg d’aquesta sortida vam trobar espècies  típiques d’ambients xeròfils com Pleurochaete squarrosa, Didymodon acutus, Grimmia pulvinata i Tortula muralis, però també d’altres més aviat pròpies d’ambients montans i subalpins, com Hylocomium splendens.

El 19 i 20 de maig de 2018 les prospeccions es van centrar en ambients més montans i humits del sector de pla Traver-Puig Cubell i Puig Miralles, on abunden espècies com Eurhynchium striatum, Polytrichastrum formosum i Bartramia ithyphylla.

El dia 10 de novembre de 2018 s’ha fet una sortida cap al sector de Santa Pau, en la qual es visitaren ambients mediterranis humits.

 

També es vol disposar d’una primera aproximació a la seva distribució comarcal (UTM atles 10×10 km) i per hàbitats (fitxes d’ambients).

Un altre dels objectius del projecte és localitzar briòfits amenaçats i protegits inclosos en el Programa de Seguiment i Conservació de flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès. Aquesta tasca la desenvolupa l’entitat des de fa anys amb l’objectiu de fer seguiment i vigilància, i actuacions de conservació en cas que sigui necessari. Aquest és el cas de l’única localitat controlada a la península Ibèrica de l’hepàtica Mannia fragans, estrictament protegida a Catalunya. L’entitat en fa un seguiment de la localitat des de l’any 2009.

També el 2018 s’ha trobat una nova localitat d’Oedipodiella australis, la segona localitat a la Garrotxa. Es tracta d’una molsa anual que a la comarca apareix sobre sòls prims en esquerdes de roques basàltiques o en murs de pedra seca. Es tracta també d’una molsa protegida a Catalunya.

Altres citacions importants de la campanya d’aquests anys són:

Climacium dendroides, molsa força rara de la qual s’ha localitzat una població a la Garrotxa i una altra a Osona, a prop dels límits comarcals, creixent en prats amb el sòl xop bona part de l’any.

Homalothecium philippeanum, una molsa poc freqüent a Catalunya ja que les localitats conegudes es concentren al Pirineu, des de la Vall d’Aran fins al Ripollès i que hem recollit sobre roques i també a la base d’arbres a les fagedes de la serra de Llancers i del Puigsacalm.

Oxyrrhynchium schleicheri, molsa considerada rara a nivell de la península Ibèrica i tot i que no es una novetat per a la comarca, si que n’hem localitzat una nova localitat en fagedes a l’obaga del Puigsacalm.

Les prospeccions  ens ha permès incrementar de manera important el número d’espècies del catàleg, que actualment és de 228 tàxons i començar a tenir una primera idea de la distribució de moltes espècies de briòfits a la comarca.

El catàleg i atles dels briòfits de la Garrotxa s’ha editat l’any 2023 i podeu consultar-lo a https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/publicacions/catalegs/.

La línia de recerca de briòfits és gestionada per Miquel Jover i Xavier Oliver.

Referències:

Oliver, X. 2006. Estat del coneixement del patrimoni botànic de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 17-24. DG ICHN, Olot

Oliver, X. 2006. El catàleg de briòfits de la Garrotxa (V. 2006). DG ICHN, Olot

Oliver, X. 2007. El catàleg de briòfits de la Garrotxa (V. 2006). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 2: 9-11. DG ICHN, Olot

Jover, Miquel 2019. Els briòfits dels boscos madurs de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 15-32.

Jover, Miquel, 2019. Catàleg dels briòfits de la Garrotxa_2019

Jover, M; Pedrocchi, C.; Oliver, X.; Ardiaca, R. & Rigol, R. 2021. Novedades corológicas para la brioflora del Noreste Ibérico y Andalucia. Bol. Soc. Esp. Briol. 54-55: 1-13.

Jover, M. & Oliver, X. 2023. El Catàleg de briòfits de la Garrotxa. Catàlegs del Patrimoni Natural, 4. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

 

La línia de briòfits ha estat financiada per la delegació de la Garrotxa de la ICHN en un 72%, i a més compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i i l’Ajuntament d’Olot.