Observatoris de biodiversitat

Cada observatori caracteritza i avalua l’evolució d’un grup d’organismes o un aspecte del medi natural mitjançant una sèrie d’indicadors obtinguts a la Xarxa d’Estacions de Seguiment de Biodivesitat o en campanyes específiques que s’executen periòdicament.

Fins al moment existeixen observatoris d’hàbitats, de flora amenaçada, de flora invasora, d’odonats i d’ortòpters.

Observatori d’hàbitats

Observatori de flora amenaçada

Observatori de flora invasora

Observatori d’ortòpters

Observatori d’odonats