Resums de les ponències

X Seminari de Patrimoni Natural de la comarca de la Garrotxa.
Olot, 27 de febrer de 2016