GRUP FLORA VASCULAR

Grup d’estudi de la flora vascular de la Garrotxa

El projecte neix el 2009 amb els següents objectius:

  1. Fomentar la recerca participativa a la comarca. Qualsevol persona amb o sense coneixements i amb poc o molt temps pot participar en el projecte.
  2. Formació. Mitjançant els recursos en línea i les sortides col·lectives tothom aprèn.
  3. Millorar els coneixements de la flora de la Garrotxa. Quan més gent siguem més informació recollirem per tota la comarca.
  4. Crear publicacions de referència.
  5. Implicar a la gent en els objectius de la delegació de la Garrotxa de la ICHN: promoure la recerca, la divulgació i la conservació del patrimoni natural de la Garrotxa.

Actuacions

D’acord amb aquests objectius, s’ha realitzat fins al moment les següents actuacions:

– grup de treball amb dinàmica de formació, sortides per tota la comarca, recollida de dades, planificació de prospeccions…

– elaboració d’un primer catàleg sintètic de referència amb totes les dades existents fins al moment per poder plantejar el treball Catàleg de flora vascular de la Garrotxa – Oliver & Font, 2008-.

– Plantejament editorial de la Monografia sobre el patrimoni natural: Atles de flora vascular de la Garrotxa, atles 5×5 km

– Catàlegs locals

Catàleg de Flora vascular de la Moixina

– Elaboració i edició de la Guia bàsica de natura: Les plantes de la Garrotxa – Oliver & Viñas, 2010 – en quatre idiomes, i amb un recull de les 244 plantes vasculars més comunes a la Garrotxa.

– Creació d’una base de dades de flora vascular que actualment supera les 165.000

 

Altres documents

Pantilla d’excel de recollida de citacions: Plantilla_BasededadesFloraGX.xls

 

Coordinació: Xavier Oliver xevioliver@gmail.com