Excursions i itineraris naturalístics

Excursions naturalistes per la Garrotxa/ Excursiones naturalistas por la Garrotxa/ Excursions naturalistes dans la Garrotxa/ Wildlife walks around la Garrotxa

Guia excursions naturalistes Garrotxa 1a part

Guia excursions naturalistes Garrotxa 2a part

Guia excursions naturalistes Garrotxa 3a part

Itineraris botànics per la Moixina (Olot)/ Itinerarios botánicos/ Itinéraires botaniques/ Botanical itineraries

Guia itineraris botànics per la Moixina part 1 Introducció

Guia itineraris botànics per la Moixina part 2 guia botànica de fotografies

Guia itineraris botànics per la Moixina part 3 itineraris

Guia itineraris  botànics per la Moixina 4a part cataleg de flora vascular

Una mirada botànica pels camins de Setcases/Una mirada botánica por los caminos de Setcases/Un balade botanique sur les sentiers de Setcases/Botanizing the paths around Setcases

Una mirada botànica pels camins de Setcases web red 1 Introducció ambients

Una mirada botànica pels camins de Setcases web red 2 Guia fotografica Falgueres Caprifoliacies

Una mirada botànica pels camins de Setcases web red 3 Guia fotografica Carifillacies Poligonacies

Una mirada botànica pels camins de Setcases web red 4 Guia fotografica Portulacacies Tofieldiacies

Una mirada botànica pels camins de Setcases web red 5 excursions botànques i index

Una mirada naturalista: excursión por la comarca de la Garrotxa. Excursión de la XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 2019