ALTRES LÍNIES

La Delegació de la Garrotxa de la ICHN treballa en quatre línies de recerca establertes com a prioritàries per un conjunt representatiu de naturalistes de la comarca en la reunió de Biodiversitat que es va celebrar l’any 2005: Boscos madurs, cranc de riu, flora amenaçada i rapinyaires.

Posteriorment, l’any 2006, es van obrir tres línies més de recerca: flora invasora, comunitats vegetals d’interès i ocells. I després s’han anat creant noves línies.

Els objectius són:

•  promoure la recerca, el coneixement i la conservació del patrimoni natural de la Garrotxa

•  aglutinar investigadors professionals i afeccionats, i experimentats i estudiants en projectes participatius i engrescadors

En cada línia de recerca, a més de l’activitat científica investigadora, es realitzen actuacions divulgatives per al públic en general (premsa escrita, ràdio i TV local). Per a les persones més interessades en aquests temes de natura, s’organitzen xerrades, debats i sortides. Per als professionals de la gestió i de la vigilància del territori, activitats de formació i recursos (documentació).

Totes les línies i projectes de recerca s’executen de manera conjunta o amb el suport de nombroses entitats, principalment de la comarca. Fins al moment cal esmentar una estreta col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors (Ajuntament d’Olot), l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, el Consorci de l’Alta Garrotxa i més puntualment amb el IAEDEN.

També cal esmentar les entitats que han donat suport als projectes tant tècnicament com financerament: Consorci Alba-Ter, Consorci de l’Alta Garrotxa, Universitat de Girona, Centre Tecnològic Forestal del Solsonès, Diputació de Girona, Fundació Territori i Paisatge de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Fundació la Caixa de la Caixa de Pensions, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Serveis Territorials de Girona, Cos d’Agents Rurals i Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa de la Generalitat de Catalunya.