ESTAT I TENDÈNCIES DEL MEDI NATURAL

El seguiment de l’estat i de les tendències del medi natural de la Garrotxa s’elabora a partir dels Observatoris i de la Xarxa d’Estacions de Llarg Seguiment.

Per una banda els observatoris dels hàbitats i de diferents grups d’organismes avaluen les tendències al llarg dels anys en base a les estacions de llarg seguiment i a les campanyes específiques periòdiques.

Per altra a la Xarxa d’Estacions de Llarg Seguiment s’estudien les evolucions i les relacions entre grups d’organismes, hàbitats i meteorologia.

Els resultats es comuniquen de manera genèrica a l’informe sobre l’estat i les tendències del medi natural, inclòs a la memòria anual de l’entitat, i de manera més específica en articles i memòries.

El conjunt d’indicadors quie es treballen no responen a una bateria d’indicadors representativa i completa del medi natural, es tracta d’un conjunt d’indicadors treballats des de la delegació i que aporten una informació d’interès per dimensionar i valorar diferents processos en els poblacions d’espècies i d’hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès.