LA GARROTXA

Espècies amenaçades controlades de la Garrotxa

Des de la delegació de la Garrotxa s’executa el Programa de seguiment i conservació de flora amenaçada de la Garrotxa amb diagnosis periòdiques (2005, 2009) de l’estat de la flora de la comarca i amb actuacions de cerca de localitats, seguiment i conservació de 54 tàxons.

A la comarca de la Garrotxa hi ha 77 espècies amenaçades de flora vascular (Llista vermella de flora vascular de la Garrotxa, 2009) i diverses espècies de flora no vascular (briòfits, fongs i líquens) d’especial interès que requereixen mesures de conservació (ICHN, 2010).

A part de les actuacions desenvolupades per l’entitat,  altres entitats (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Consorci SIGMA, Consorci de l’Alta Garrotxa, Medi Natural de la Generalitat, Diputació de Girona, Universitats i Jardins Botànics, Obra Social la Caixa, Restaurant la Moixina) també desenvolupen actuacions sobre flora amenaçada.

Les actuacions de seguiment i conservació es realitzen sobre les següents espècies i  són desenvolupades per les següents persones:

Aconitum vulparia Xavier Oliver

Actaea spicata   Xavier Oliver

Allium pyrenaicum    Joan Font, Albert Colom, Xavier Oliver

Anogramma leptophylla   Xavier Oliver

Arenaria tetraquetra     Xavier Oliver

Arnica montana    Xavier Oliver

Asplenium petrarchae  Mike Lockwood i Xavier Oliver

Biscutella cichoriifolia  Xavier Béjar i Xavier Oliver

Cardamine pentaphyllos  Xavier Oliver

Caltha palustris  Xavier Oliver

Carex depauperata  Xavier Oliver i Jordi Vila

Carex grioletii     Moisés Guardiola i Xavier Oliver

Carpesium cernuum   Xavier Oliver

Cheilanthes maderensis   Jaume Arnau i Xavier Oliver

Cirsium erisithales      Xavier Béjar, Xavier Oliver i Mike Lockwood

Corydalis solida   Xavier Oliver

Dactylorhiza elata    Xavier Béjar

Dactylorhiza incarnata    Xavier Béjar

Dichoropetalum schotii    Mari Carme Martinell i Xavier Oliver

Dryopteris dilatata   Xavier Oliver

Erythronium dens-canis     Xavier Oliver i Irene Camós

Fragaria viridis   Xavier Oliver

Fritillaria nigra  subsp. boissieri     Xavier Oliver, Xavier Béjar i Mike Lockwood

Gagea lutea    Xavier Béjar, Albert Colom i Xavier Oliver

Glandora oleifolia   Ferran Bravo, Tom Admetlla i Xavier Oliver

Himantoglossum hircinum    Xavier Béjar, Jordi Zapata i Mike Lockwood

Isopyrum thalictroides   Xavier Oliver

Lathyrus tuberosus  Xavier Béjar i Xavier Oliver

Linum campanulatum   Mike Lockwood i Xavier Oliver

Lobaria pulmonaria (líquen) Jordi Zapata, Esteve Llop i Xavier Oliver

Luzula pilosa  Xavier Oliver

Lysimachia ephemerum   Xavier Oliver

Mannia fragans (hepàtica)    Xavier Oliver, Montse Brugués, Rosa Maria Cros i Elena Ruiz

Myriophyllum spicatum Xavier Oliver

Narcissus poeticus  Elisenda Guitart i Xavier Oliver

Narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus   Xavier Béjar, Irene Camós i Xavier Oliver

Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus   Xavier Oliver

Oedipodiella australis (briòfit)  Xavier Oliver, Montse Brugués, Rosa Maria Cros i Elena Ruiz

Ophrys speculum   Xavier Béjar

Oplismenus undulatifolius   Xavier Oliver

Opopanax chironium   Xavier Oliver

Orchis conica     Mike Lockwood i Xavier Béjar

Orchis laxiflora    Xavier Béjar

Orchis morio   Xavier Béjar

Orchis pallens   Josep Hernàndez, Xavier Béjar i Xavier Oliver

Ornithogalum pyrenaicum   Xavier Oliver

Orobanche purpurea     Xavier Oliver

Paris quadrifolia    Xavier Oliver

Pimpinella tragium subsp. lithophila   Pablo Garcia i Xavier Oliver

Polygala vayredae   Silvia Castro, Ana Isabel Ríos, Pere Casals i Xavier Oliver

Polygonum amphibium   Xavier Oliver

Polygonatum multiflorum  Xavier Béjar i Xavier Oliver

Potamogeton densus  Xavier Oliver

Pyracantha coccinea    Xavier Oliver

Ranunculus tricophyllus    Xavier Béjar i Xavier  Oliver

Satureja grandiflora    Neus Villegas i Xavier Oliver

Serapias vomeracea   Mike Lockwood, Xavier Béjar, Montse Corominas i Xavier Oliver

Teucrium scordioides Xavier Oliver