Annals 3

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 3, 2008
III seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2007

Oliver, X.. 2008. Aportacions al coneixement de la flora amenaçada de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 29-38. DG ICHN, Olot

Camprodon, J. 2008. Quiròpters i estructura forestal a la fageda d’en Jordà. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 3: 65-69. DG ICHN, Olot.