II Jornades del Teix

Documents de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 1, 2010
II Jornades sobre el teix a la Mediterrània Occidental, 2008