Grup d’ocells

Des de la Delegació de la Garrotxa també es realitzen diferents treballs sobre espècies d’interès.
En aquest sentit, conjuntament amb el Consosrci de l’Alta Garrotxa, l’any 2006 s’ha realitzat treballs sobre diferents espècies d’interès de l’àmbit protegit de l’Alta Garrotxa: Aligot vesper (Pernis apivorus ), Duc ( Bubo bubo ), Blauet (Alcedo athis ) Picot negre ( Dryocopus martius ) i Escorxador ( Lanius collurio ).

El coordinador de la línia de recerca en ocells és en Fran Trabalon.

Novetats

Documents relacionats:

Llista dels ocells de la Garrotxa 2013

Llista dels ocells de la Garrotxa 2007

Seguiment dels rapinyaires nidificants a la Garrotxa, 2005-2006.

Anàtides a la Garrotxa