Observatori de flora amenaçada

L’Observatori de Flora amenaçada té com a objectiu la diagnosi de les tendències de la flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès.

Cada any es fan memòries dels seguiments de les localitats d’espècies amenaçades per valorar el seu estat i si cal inicair accions de conservació.

L’Observatori de la Flora Amenaçada fa una diagnosi de l’estat i de les tendències per poder planificar el Programa de Seguiment i Conservació dels anys següents.

Informe sobre l’evolució de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2018

Informe sobre l’evolució de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2020

 

Aquest informe s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 350 localitats de flora amenaçada que han estat seguides en diferents períodes i amb diferents periodicitats entre els anys 1984 i 2020.

El tractament de les dades ens ha permès obtenir informació sobre les tendències de la flora amenaçada de manera general i també per grups (hàbitats, formes vitals, processos que les afecten, tipus de protecció, àmbit territorial, gestionades amb criteris de conservació…).

L’Observatori de flora amenaçada ens indica l’evolució del conjunt de localitats de tàxons amenaçats dels quals es fa seguiment.

La gràfica negra indica l’evolució en tant per cent de la mitjana de població totes les localitats de flora amenaçada que se segueixen en el Programa, i que al llarg d’aquests anys ha baixat per sota del 50%.

La línia contínua representa l’exinció acumulada d’espècies a nivell de comarca, i la discontínua la desaparició acumulada de localitats d’espècies amenaçades: un degoteig de pèrdua de biodiversitat.