Observatori de flora amenaçada

L’Observatori de Flora amenaçada té com a objectiu la diagnosi de les tendències de la flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès.

Cada any es fan memòries dels seguiments de les localitats d’espècies amenaçades per valorar el seu estat i si cal inicair accions de conservació.

L’Observatori de la Flora Amenaçada fa una diagnosi de l’estat i de les tendències per poder planificar el Programa de Seguiment i Conservació dels anys següents.

 

Informe sobre l’evolució de la Flora amenaçada de a Garrotxa i del Ripollès, 2020

 

Aquest informe s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 350 localitats de flora amenaçada que han estat seguides en diferents períodes i amb diferents periodicitats entre els anys 1984 i 2020.

El tractament de les dades ens ha permès obtenir informació sobre les tendències de la flora amenaçada de manera general i també per grups (hàbitats, formes vitals, processos que les afecten, tipus de protecció, àmbit territorial, gestionades amb criteris de conservació…).