Annals 9

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 9, 2019
Els articles d’aquesta publicació corresponen en la seva majoria a ponències dels Seminaris sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa.

Llop, Esteve 2019. Els líquens de les roques calcàries de l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 5-14.

Jover, Miquel 2019. Els briòfits dels boscos madurs de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 15-32.

Villegas, Neus; Oliver, Xavier, 2019. Novetats i aportacions als catàlegs de flora vascular de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 33-50.

Oliver, Xavier, 2019. Primeres dades de l’Observatori de Flora Invasora de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 51-84.

Montserrat, Joan & Vila, Marc, 2019. El boix (Buxus sempervirens L.): problemàtica i gestió. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 85-92

Ribes, Albert & Mateos, Eduardo, 2019. Comunitats de col·lèmbols epiedàfics en boscos del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 93-105.

Oliver, Xavier, 2019. Caracterització i evolució dels espais oberts dels paratges de la Moixina (2009-2019): flora vascular i ortòpters. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 107-138.

Trabalon, Fran, 2019. Recolonització i restabliment d’algunes espècies d’aus a la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 139-149.

Trabalon, Fran, 2019. Les vies migratòries de l’aligot vesper (Pernis apivorus) a la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 151-159.

Mallarach, Josep Maria, 2019. Crisi en els espais naturals protegits de la Garrotxa amb gestió activa: diagnosi i propostes per superar-la. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 9: 161-177.