LA BIODIVERSITAT DAVALLA A LA GARROTXA I AL RIPOLLÈS

Segons les dades generals de l’Informe de la Natura a Catalunya 2020”, elaborat per la Generalitat de Catalunya (https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/observatori-patrimoni-natural-biodiversitat/informe/estatgeneraldelabiodiversitatacatalunya-2020.pdf), i els diferents informes de l’evolució dels hàbitats, la flora amenaçada, les libèl·lules i els odonats a la Garrotxa i el Ripollès, elaborats per la delegació de la Garrotxa de  Institució Catalana d’Història Natural (https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/observatoris/), en general les poblacions de fauna i la flora s’han reduït entre un 20 i un 35% en els últims 20-25 anys, i les poblacions de fauna i flora d’hàbitats humits com boscos de ribera  zones aquàtiques, entre un 50 i un 70%.

A la Garrotxa, en els últims 11 anys, les plantes aquàtiques del tipus hidròfit han davallat al 22,23%.

 

 

En aquest sentit l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/) aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2018,  estableix les línies d’acció fins l’any 2030 per conservar el territori i la biodiversitat. Per aconseguiur això defineix diferents missions, entre elles, “Implicar en l’acció de govern els diferents actors i agents del territori -públics i privats- que hi juguen un paper clau, per desplegar coordinadament les polítiques de conservació de la natura”.

L’àmbit 6 té com a repte “Implicar a la societat, amb 2 objectius estratègics: 6.1. Ampliar la conscienciació de persones en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, i  6.2. Augentar la participació individual i col·lectiva en la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural”.

Les campanyes de l’entitat

En aquest sentit la delegació de la Garrotxa de la ICHN té previst en els propers tres anys engegar 3 campanyes:

2023: “LA BIODIVERSITAT DAVALLA A LA GARROTXA I AL RIPOLLÈS” en la qual diferents especialistes sobre el patrimoni natural i la biodiversitat introduiran als assistents en aquests conceptes, en la necessitat de la recerca, en els resultats de la recerca que es fa i realitzaran xerrades, exposicions, sortides i articles sobre la riquesa del patrimoni natural de la Garrotxa i del Ripollès i de quina manera s’està perdent.

Les activitats coorganitzades amb altres entitats i els ajuntaments permetrà arribar al públic en general sobre l’estat de la Natura a casa nostra, i permetrà fer una reflexió amb els assistents, entitats i ajuntaments de la dimensió i les raons del problema, i començar a pensar en projectes locals participatius de millora del patrimoni natural i la biodiversitat de cara a l’any 2024, i captar persones que es vulguin implicar més enllà.

2024: “RECUPEREM LA NATURA”, campanya en la qual s’executaran diferents projectes participatius, tant de millora del coneixement de la biodiversitat com de conservació de restauració d’hàbitats i espècies a nivell local, molts d’ells originats a partir de la campanya de l’any 2023 “La biodiversitat davalla”.

Es tracta de projectes participatius amb altres entitats i ajuntaments, i amb la ciutadania per implicar-los d’una manera vivencial en la millora de l’entorn, i començar a pensar en la necessitat de supervisar com evoluciona el territori.

2025: “CUSTODIEM LA NATURA”campanya en la qual, tant els espais recuperats com la resta del territori s’establirà una xarxa participativa de seguiment d’hàbitats, localitats d’interès i espècies que permeti saber com evoluciona la natura, i per tant que la ciutadania, les entitats i els ajuntaments s’impliquin i que solucionin les problemàtiques que apareguin.

“La biodiversitat davalla a la Garrotxa i al Ripollès, 2023”

La campanya està configurada en aquests moments per un conjunt de 29 activitats (xerrades, conferències, debats, exposicions i sortides) a càrrec d’especialistes de diferents àmbits que tractaran sobre els valors de cada grup d’organismes a les comarques de la Garrotxa i del Ripollès, les davallades detectades en les seves poblacions i els principals factors que les afecten, creant sempre un debat i una recollida d’idees d’accions i projectes per desenvolupar. En aquest programa, fins al moment hi participaran unes 30 entitats i ajuntaments.

El conjunt d’àmbits sobre els que s’està tantejant desenvolupar el conjunt d’activitats, que han de ser grups ben coneguts a les nostres comarques i amb dades d’evolució de les seves poblacions en els últims anys.

 

Aquesta campanya es desenvolupa amb el suport de la Diputació de Girona.

 

 

Memòria_ campanya La Biodiversitat davalla_2023