Els macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: Nous articles.

Recentment han estat publicats un parell de treballs on s’amplia el coneixement sobre les comunitats de macroinvertebrats aquàtics i l’estat ecològic de rius i rieres sotmesos a una intensitat agrícola i ramadera moderada a la Garrotxa. Durant els anys 2013 i 2014 es van dur a terme mostreigs a 29 trams fluvials de la comarca, es van analitzar les mostres i es van tractar les dades que van donar lloc a aquests estudis.

 

Heptageni_Ecdyonurus_6.5x_2
Larva d’efímera del gènere Ecdyonurus

Com responen les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a una activitat agrícola i ramadera moderada i als trets geogràfics dins la comarca de la Garrotxa?

Els macroinvertebrats aquàtics són organismes bioindicadors, és a dir, segons la seva presència i abundància, podem calcular diferents graus de contaminació a rius i rieres. En aquest estudi s’observa que l’activitat agrícola i ramadera moderada i combinada amb ús forestal a les conques dels rius i rieres estudiats provoca alteracions en la qualitat física i química de l’aigua, cosa que indica un cert grau de contaminació. Malgrat això, no ocorre així amb les comunitats de macroinvertebrats, que no es veuen alterades per aquesta activitat sempre que sigui de baixa intensitat quant a ocupació total de la superfície de la conca d’escorrentia. La desaparició d’alguns dels invertebrats més sensibles a la contaminació sembla ocorre doncs a majors intensitats d’activitat agrícola i ramadera.

 

Detall del cap i tòrax d'una larva de mosca negra (Simulium sp)
Detall del cap i tòrax d’una larva de mosca negra (Simulium sp)

En aquest estudi també s’observa una variació en la composició de les comunitats de macroinvertebrats segons la localització geogràfica dels rius i rieres dins la comarca. Així, trobem diferents espècies d’invertebrats als trams estudiats segons pertanyin a la conca del riu Ter, a l’Oest de la conca del Fluvià o a l’Est de la conca del Fluvià, deixant apart altres espècies més cosmopolites que es distribueixen per tota la comarca. Les comunitats dels rius i rieres de l’Oest de la conca del Fluvià presenten espècies ben adaptades a aigües fredes, corrents i oxigenades, mentre que a les de l’Est trobem altres més típiques d’aigües més temperades, amb relleus de vall i corrents més suaus. Als trams estudiats de la conca del Ter s’observa en general menys diversitat de macroinvertebrats.

Roig, R. 2016. Ecologia i distribució dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 5-23.

 

 

Quines són les espècies de macroinvertebrats de la Garrotxa?

IMG_6867
Riera de la Font del Joan aigües amunt de Ridaura.

Per primer cop, es presenta un estudi exhaustiu per identificar les espècies de macroinvertebrats presents als rius i rieres de la comarca de la Garrotxa. En total s’han identificat 179 gèneres i 79 famílies de macroinvertebrats, dels quals s’ha pogut assolir la identificació d’un total de 163 espècies diferents. D’aquestes, 45 són dípters (mosques i mosquits, la majoria de la família dels quironòmids), 28 efemeròpters (efímeres), 21 coleòpters (escarabats), 19 tricòpters (cuques de capsa), 14 plecòpters («mosques» de les pedres), 14 odonats (libèl·lules i espiadimonis), 11 mol·luscs (cargols i petxines), 8 heteròpters («xinxes» aquàtiques i sabaters), un megalòpter, un turbel·lari i un cranc.

Destaca la presència dels dípters quironòmids Micropsectra logani i Stempellinella flavidula, que s’han trobat per primer cop a la península Ibèrica. També és interessant confirmar la presència de quatre espècies amenaçades, com el cranc de riu (Austropotamobius italicus), dues libèl·lules (Oxygastra curtisii i Onychogomphus uncatus) i un espiadimoni (Calopteryx haemorroidalis). S’han detectat també dues espècies exòtiques: el cargol aquàtic Potamopyrgus antipodarum i la mosca Clogmia albipunctata. Destaca també la barreja en un mateix tram de riu de certes espècies d’efímeres, quelcom que no s’havia descrit fins ara. Finalment, també resulta interessant la presència d’algunes espècies d’efímeres i cuques de capsa que no s’havien trobat mai a la comarca de la Garrotxa o a la conca del Fluvià.

Roig, R.; de Mendoza, G.; Puig, M. A.; Larraz, M. & Langton, P. 2016. Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa. Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 25-39.

 

Podeu llegir-ho complet a:  http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/publicacions/annals/annals-8/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *