Setcases, Poble Botànic del Pirineu

El projecte Setcases, Poble Botànic del Pirineu té com a objectiu millorar el coneixement, la conservació i la difusió del patrimoni botànic del municipi.

La millora del coneixement dels valors botànics permet fer una gestió més idònia del territori per conservar aquests valors, però la majoria dels projectes s’han de fer de manera participativa i en xarxa per aconseguir la implicació de la gent, especialment de la població local.

Les accions es pacten entre els les persones, les entitats i les administracions involucrades i cada any es fa una valoració i una proposta de noves accions, tan de recerca, com de gestió i de difusió.

La primera acció inicial busca crear aquesta implicació de tots per fer un aprenentatge col·lectiu sobre la flora de Setcases i elaborar una guia de flora del municipi amb una proposta de diferents itineraris botànics i una guia fotogràfica de les plantes més importants per facilitar que els visitants coneguin la flora i vegetació del Pirineu.

En el procés els participants coneixen plantes, els seus noms, els seus usos i les dites tradicionals, la vegetació. les problemàtiques de conservació i es debat sobre com cal solucionar-les. El resultat és el llibre “Una mirada botànica pels camins de Setcases” amb un repàs dels ambients naturals i la flora del municipi, amb una guia fotogràfica de 1010 espècies de flora vascular presents a Setcases i una proposta de 8 excursions per descobrir la flora i la vegetació del Pirineu oriental (https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/excursions-i-itineraris-naturalistics/)

Els participants integren el Grup de Flora de Setcases que en un procès d’aprenentatge i de treball de tres anys (2020-2022) han elaborat aquesta guia de flora de Setcases.

Per altra banda, s’ha elaborat el catàleg de flora vascular de Setcases i enguany es disposarà d’un primer catàleg de briòfits.

El llibre es va presentar el 18 de novembre de 2023 a Setcases en una cte paricipatiu amb la gent que havia treballat en el projecte i a continuació es va constituir el “Programa d’accions de Setcases, Poble Botànic de Pirineu” amb propostes dels participants, ess entitats i els administracions per prooure el coneixement dels valors naturals del municipi, la recerca i la seva conservació.

El projecte Pobles Botànics del Pirineu s’emmarca en el projecte transfronterer FLORALAB POCTEFA de flora amenaçada.