Observatori d’ortòpters

64 estacions amb la comunitat d’ortòpters caracteritzada i amb seguiment cada 10 anys des del 2008, tres d’elles al Ripollès amb seguiment anual des de l’any 2008 i cinc del Ripollès amb seguiemnt anual.

Evolució relativa (percentage respecte a la mitjana dels primers 5 anys) de les mitjanes dels indicadors en el conjunt dels transsectes de seguiment d’ortòpters; en verd fosc el número d’espècies i en verd clar el número d’exemplars. Tots dos indicadors amb tendències negatives.