Voluntaris

Els projectes de la delegació de la Garrotxa de la ICHN són oberts a les persones que vulguin participar. No cal disposar de grans coneixements, no cal disposar de molt temps, es pot participar de moltes maneres. Contacta amb nosaltres!

Les accions de la ICHN les desenvolupen persones voluntàries i des de l’entitat només es contracten serveis en comptades ocasions per complementar algun projecte.

Com a voluntaris es pot participar en projectes dels Grups de recerca participativa (Flora vascular, flora amenaçada, flora invasora, briòfits, liquens, fongs, papallones, ortòpters, libèl·lules, aràcnids…). En aquets grups pots formar-te i participar en activitats, sortides i projectes com per exemples elaboració dels catàlegs i dels atles comarcals dels diferents organismes, elaboració de publicacions o exposicions, accions de conservació…

Document estratègic del voluntariat a la delegació de la Garrotxa de la ICHN 

Per exemple, el Grup de flora amenaçada participa en el projecte FloraLab, amb accions de recerca, conservació i difusió, conjuntament amb persones d’altres entitsts i administracions de Catalunya, França i Andorra.

Els voluntaris tenen definides les seves tasques en el Programa de voluntariat per l’execució de les accions del projecte FloraLab POCTEFA 2020-2022, de manera que realitzen treballs sense remuneració econòmica i només reben de la Institució un ingrés corresponent a les despeses per quilometratge. Per contra l’entitat promou la seva formació, la seva responsabilitat en les accions adjudicades, la seva autoria en quant als treballs realitzats, els nous projectes que proposen i el seu reconeixement per la feina feta.

Les persones que han participat en el projecte FLoraLab 2020-22 són

Xavier Oliver

Beatriu Tenas

Xavier Béjar

Mike Lockwood

Xavier Viñas

Neus Villegas

Marta Domènech

Noemi Segura

Mariona Alabau

Laura Pérez

Josep Maria Núñez

Elisenda Guitart

Iara Jimènez

Mercedes Gonzàlez

Cristina Terraza

Fiona Corominas

Maria Colldecarrera

Jordi Bou