Voluntaris en projectes

Els projectes de la delegació de la Garrotxa de la ICHN són oberts a les persones que vulguin participar. No cal disposar de grans coneixements, no cal disposar de molt temps, es pot participar de moltes maneres. Contacta amb nosaltres!

Les accions de la ICHN les desenvolupen persones voluntàries i des de l’entitat només es contracten serveis en comptades ocasions per complementar algun projecte.

Com a voluntaris es pot participar en projectes dels Grups de recerca participativa (Flora vascular, flora amenaçada, flora invasora, briòfits, liquens, fongs, papallones, ortòpters, libèl·lules, aràcnids…). En aquets grups pots formar-te i participar en activitats, sortides i projectes com per exemples elaboració dels catàlegs i dels atles comarcals dels diferents organismes, elaboració de publicacions o exposicions…

També desenvolupem projectes de conservació (restauració de zones huides, rouredes humides…).

Document estratègic del voluntariat a la delegació de la Garrotxa de la ICHN 

Per exemple, el Grup de flora amenaçada participa en el projecte FloraLab, amb accions de recerca, conservació i difusió, conjuntament amb persones d’altres entitats i administracions de Catalunya, França i Andorra.

Els voluntaris tenen definides les seves tasques en el Programa de voluntariat per l’execució de les accions del projecte FloraLab POCTEFA 2020-2022, de manera que realitzen treballs sense remuneració econòmica i només reben de la Institució un ingrés corresponent a les despeses per quilometratge. Per contra l’entitat promou la seva formació, la seva responsabilitat en les accions adjudicades, la seva autoria en quant als treballs realitzats, els nous projectes que proposen i el seu reconeixement per la feina feta.

 

Les persones que han participat en el projecte FLoraLab 2020-22 són

Guillem Bagaria, Mafa Bauça, Xavier Béjar, Raül Carmona, Guim Casadevall, Joan Casadevall, Pere Casals, Pilar Casanova, Rosa Maria Castany, Maria Colldecarrera, Fiona Corominas, Marina Costa, Joaquim Estivill, Raquel Freile, Teresa Garnatje, Josep Germain, Guillem Giner, Mercedes Gonzàlez, Elisenda Guitart, Isabel Izard, Marc Jimènez Torra, Miquel Jover, Esteve Llop, Mike Lockwood, Jordi Luque, Joan Marcé, Miquel Àngel Marcé, Armengol Martínez, Cristina Martínez, Jordi Martínez Solé, Maria Rosa Martínez, Elisabet Massana, Assumpta Molist, Josep Maria Núñez, Anna Ortega, Xavier Oliver, Martí Puig, Marta Queralt, Francesc Rovira, Pilar Sadurní, Frederic Salas, Noemí Segura, Beatriu Tenas, Fran Trabalon, Andrés Valverde Martínez, Anna Vila, Marc Vila i David Vilasís.

La participació dels voluntaris ha etsat en seguiments de flora amenraçada i d’hàbitats, en activitats divulgatives i en l’elaboració d ela guia de flora “Una mirada bot`nica pels camins de Setcases”.