Grup de voluntaris

Les accions de la ICHN en el projecte FloraLab són desenvolupades per voluntaris del Grup de Recerca Participativa en flora amenaçada que han participat tant en l’elaboració del projecte com en la seva execució.

Els voluntaris tenen definides les seves tasques en el Programa de voluntariat per l’execució de les accions del projecte FloraLab POCTEFA 2020-2022, de manera que realitzen treballs sense remuneració econòmica i només reben de la Institució un ingrés corresponent a les despeses per quilometratge. Per contra l’entitat promou la seva formació, la seva responsabilitat en les accions adjudicades, la seva autoria en quant als treballs realitzats, els nous projectes que proposen i el seu reconeixement per la feina feta.

Les persones responsables del projecte FLoraLab 2020-22 són

Xavier Oliver

Beatriu Tenas

Marta Domènech

Mariona Alabau

Josep Maria Núñez