Grup de líquens

El grup de líquens es va constituir l’any 2014 amb l’objectiu de prospectar la comarca per poder disposar d’un primer catàleg de líquens de la Garrotxa i poder aprofundir en la seva ecologia i distribució.

Les sortides de prospecció i la identificació és a càrrec de Esteve Llop de la Universitat de Barcelona, que és el coordinador científic del projecte.

Prèviament des de l’entitat ja s’havia promogut projectes de recerca sobre líquens de boscos madurs i alguns ambients de la comarca.

Entre els anys 2014 i 2017 es va realitzar una campanya més intensa en diferents ambients i sectors de la Garrotxa per poder elaborar aquest primer catàleg. En total es van fer 12 sortides obertes al públic  a lazinars, rouredes seques i humides, fagedes, calcàries, gresos, conglomerats, guixos, granits i basalts.

Catàleg de líquens de la Garrotxa, 2018

Catàlegs de Patrimoni Natural, 3. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Autor: Esteve Llop

Els líquens de la Garrotxa 2019

A primers de novembre surt a la llum el tercer volum de la sèrie de catàlegs de Patrimoni Natural de la Garrotxa, dedicat als líquens.

Des de la delegació de la Garrotxa de la ICHN, després d’una campanya de quatre anys de prospeccions a la comarca s’ha decidit editar un primer catàleg dels líquens trobats.

El llibre fa un repàs sobre els diferents treballs de recerca sobre líquens que s’han desenvolupat a la comarca, esmenta les principals espècies presents als diferents ambients naturals de la Garrotxa i a continuació esmenta les 502 espècies trobades, amb referència del seu hàbitat, algunes acompanyades de fotografia.

Aquest catàleg vol reflectir el treball de tots aquests anys però també té la pretensió de promoure l’estudi dels líquens a la comarca i a Catalunya. Disposar d’aquest primer catàleg ens motiva a encetar una segona campanya que ens permetria per exemple abordar l’elaboració d’un atles que requereix un treball més complert i més participatiu.