Lithodora

Revista de periodicitat anual sobre l’activitat en investigació botànica de l’any corresponent a la Garrotxa:un balanç anual de la recerca botànica, la llista de projectes de recerca i d’investigadors en fase d’execució, les fitxes de projectes de recerca nous, les referènices publicades i inèdites, així com les comunicacions en congresos i jornades, les citacions més rellevants de flora a la comarca i una síntesi sobre la meteorologia de l’any.

Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa