Dos articles sobre macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa

Aquest novembre s’ha publicat el vuitè volum dels Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

En aquest número podeu consultar dos articles sobre macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa, un sobre ecologia i distribució en base a un estudi amb 20 punts de mostreig en 10 cursos fluvials de la comarca, i un altre article amb el llistat de macroinvertebrats identificats en un total de 23 punts de mostreig a la Garrotxa.

L’activitat agrícola-ramadera es relaciona amb alteracions de la qualitat fisicoquímica i hidromorfològica dels cursos fluvials estudiats, però no amb alteracions de la qualitat biològica expressada per les comunitats de macroinvertebrats aquàtics, de manera que l’estat ecològic observat és en general bo o molt bo.

S’identifiquen tres àmbits geogràfics dins de la comarca, diferenciats per la composició i riquesa de les comunitats de macroinvertebrats: l’est de la conca del Fluvià, amb comunitats adaptades a condicions més càlides, baixa altitud i poc pendent; l’oest de la conca del Fluvià, amb comunitats adaptades a condicions de major cabal i oxigenació de l’aigua, i la conca del Ter, amb comunitats més pobres.

 

Roig, Romero, 2018. Ecologia i distribució dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 5-23.

Roig, Romero; Mendoza, Guillermo de;, Puig, Maria Àngels; Larraz, Mariano & Langton, Peter H. 2018. Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 25-39.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.