El projecte FloraLab

FloraCat : Història d’una xarxa transfrontera

El juliol de 2012, dues jornades tècniques organitzades a Py van reunir més d’una trentena de representants d’una desena d’organitzacions per a la conservació de la natura que actuaven a banda i banda de la frontera.
En aquestes trobades, es van establir les bases per al seguiment de la flora patrimonial comuna, espècies que sovint es troben amb el mateix tipus d’amenaces (canvis globals i degradació d’hàbitats, per exemple). En aquest sentit, la millora del coneixement de la biologia i l’ecologia d’aquestes espècies i de les seves tendències demogràfiques permetrà proposar una gestió adaptada a escala territorial. Des de la reunió fundacional a Py, l’intercanvi d’informació, l’establiment de protocols d’estudi, l’edició de síntesis anuals han permès constituir una xarxa de botànics i ecòlegs professionals o voluntaris: la xarxa FloraCat.

 


les primeres trobades de la xarxa FloraCat van tenir lloc al 2012

 

Creixent amb el pas del temps, aquesta xarxa és la clau de volta de l’associació transfronterera desitjada i dirigida per la Federació de Reserves Naturals Catalanes. Aquesta col·laboració, recentment, ha permès estructurar el projecte Floralab.

FLORALAB, un ambiciós projecte europeu basat en la xarxa Floracat

El projecte Floralab va ser ideat i co-construït principalment per totes les estructures membres de FloraCat. Han estat necessaris diversos anys de treballs conjunts per a lligar i organitzar les diferents accions, i donar-li un sentit i una veritable dimensió transversal i transfronterera al projecte.

Presentat l’any 2019 al programa de cooperació transfronterera de la Unió Europea, l’Interreg Poctefa (Programa operatiu de cooperació ter-ritorial entre Espanya, França i Andorra), va ser seleccionat per al període 2020-2022.

 

Com a cap de fila d’aquest projecte, la Federació de Reserves Naturals Catalanes va optar per presentar-lo a Py, als Pirineus Orientals, el passat 27 de febrer.

Avui, Floralab pretén preservar i promoure la flora patrimonial transfronterera de l’est del Pirineu (Pirineus Orientals, Arieja, Catalunya i Andorra) mitjançant la fundació i dinamització d’una xarxa transfronterera de “laboratoris botànics a cel obert”, que donarà suport a activitats dirigides a:

• Continuar millorant els coneixements i innovant amb el suport de la investigació científica en el seguiment de la flora oriental pirinenca rara i amenaçada;
• Promoure la cooperació interprofessional i transfronterera per a la preservació i la gestió concertada d’aquesta flora i dels seus hàbitats;
• Formar estudiants de biologia i ecologia i diferents actors del territori (pastors i ramaders, fo-restals, guies de muntanya, etc.) en el coneixe-ment de la flora pirinenca, però també sobre els reptes de la seva conservació;
• Fer que aquest tema sigui accessible al gran públic.

Floralab, per tant, va més enllà d’un dispositiu científic “sentinella” a favor de la flora patrimonial: el projecte també oferirà al públic oportunitats de conèixer la flora, es realitzaran jor-nades tècniques per als actors del territori per conscienciar-los de la vulnerabilitat d’aquestes espècies i es formaran als estudiants de biologia i ecologia perquè prenguin consciència dels reptes i dificultats de la conservació del patrimoni natural.

Per implementar aquest projecte, aquesta associació de l’est del Pirineu compta amb el suport financer del 65% per part de la Unió Europea. Basant-se en la complementarietat d’habilitats i experiència, les organitzacions implicades continuaran treballant, en el marc dels “laboratoris de botànica oberts”, per conèixer, preservar i donar a conèixer un patrimoni botànic únic.

Principals objectius i projectes previstos

Coneixement
– Definició del concepte de «laboratori botànic a cel obert»
– Diversos estudis i síntesis botàniques

 1. Maianthemum bifolium
 2. Gentiana pneumonanthe
 3. Xatardia scabra
 4. Botrychium matricariifolium
 5. Arenaria marschslinsii
 6. Juncus pyrenaeus
 7. Ranunculus glacialis
 8. Carex brachystachyS
 9. Potentilla palustris
 10. Scorzonera humilis
 11. Delphinium montanum
 12. Woodsia alpina

Eines digitalscompartides per centralitzar i analitzar les dades de camp

Gestió
– Eines que permeten prendre decisions sobre la conservació de la flora mitjançant activitats agropastorals, forestals, a l’aire lliure i publicació d’un catàleg d’experiències.

 1. Acords en gestió en pastures amb espècies amenaçades
 2. Acords en gestió en boscos amb espècies amenaçades
 3. Acords en gestió àrees amb ús públic mab espècies amenaçades
 4. Acords en obres en zones amb espcies amenaçades

Formació/promoció
– Reunions tècniques entre professionals i tècnics del medi ambient
– Intervencions a universitats i algunes escoles secundàries agrícoles
– Creació de mòduls de formació dirigits a universitaris (Universitat de perpinyà, Universitat de Girona, Univesitat de Vic, Universitat de barcelona, Universitat autònoma de Barcelona)

 1. Sortides de formació de màsters i matèries
 2. Sortides de formació per a universitaris
 3. Obertura a universitaris dels projectes de l’entitat
  – Concursos fotogràfics a tot el territori (premis especials, categoria «flora»)
  – Exposició itinerant a l’aire lliure
  – Festival d’una setmana dedicat a la flora dels Pirineus (sortides botàniques, excursions narrades, tallers diversos, conferències, activitats lúdiques i sensorials, …)
  – Desenvolupament d’un distintiu ambiental «Pobles Botànics del Pirineu»:
 4. Setcases, Poble Botànics el Pirineu
 5. Grup de Flora de Setcases
 6. Guia de flora de Setcases
 7. Catàleg de flora vascular de Setcases
 8. Catàleg de briòfits de Setcases

Comunicació
– Divulgació i articles científics per promoure resultats
– Pàgina web, butlletí d’informació, poster i pancartes
– Enllaços amb la premsa local (emissions de ràdio, dossier de premsa, etc.)

Estructures associades al projecte FloraLab

Socis beneficiaris

Federació de les Reserves Naturals Catalanes (líder), Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, Conservatori d’Espais Naturals d’Arieja-Associació de Naturalistes d’Arieja, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Institució Catalana d’Història Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Andorrans.

Socis associats

Conservatoris Botànics Nacionals dels Pirineus i del Mediterrani, Consell Departamental dels Pirineus Orientals i Centre de formació i investigació en entorns mediterranis / Centre nacional d’investigació científica.

* El projecte a estat cofinançat al voltant del 65% pel Fons Europru de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social dels espais fronterers. Les ajudes es centren en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres en estretègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori.