Boscos madurs

Boscos madurs

El coneixement i la conservació dels boscos madurs han estat considerats els temes prioritaris, ja que, entre altres, la presència i supervivència a la comarca de diversos tàxons, està supeditada a la presència i conservació d'aquests boscos. Precisament la raresa d'aquests boscos madurs expliquen la raresa i el caràcter amenaçat de nombroses espècies pròpies
d'aquests hàbitats.
El coordinador de la línia de recerca en boscos madurs és en Joan Montserrat.

2004

L'any 2004 es va poder executar el projecte de “ Catàleg de boscos madurs de la Garrotxa ” . En aquell moment el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de l'Alta Garrotxa ja havien catalogat els boscos madurs en els seus àmbits respectius. Però calia, fer el mateix per a la resta de la comarca.
En Joan Montserrat i l'Antoni Agelet, amb un ajut econòmic de la Fundació Territori i Paisatge, de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, destinat a cobrir les despeses del projecte, l'any 2004 van completar el catàleg de la Garrotxa, amb un total de 75 boscos madurs, caracteritzats, valorats i georeferenciats. Aquest projecte es va executar conjuntament amb la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i l' Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa

Dels 75 boscos madurs catalogats hi ha 18 boscos d'alzina (Quercus ilex), 2 boscos d'alzina surera (Quercus suber), 13 rouredes de roure martinenc ( Quercus humilis ), 5 de roure pènol (Quercus robur ) i 1 de roure de fulla gran ( Quercus petraea ), 4 boscos caducifolis mixtes, 5 pinedes de pi roig ( Pinus sylvestris ), 23 boscos de faig ( Fagus sylvatica ) i 4 boscos de castanyer ( Castanea sativa ). Aquest projecte ha estat patrocinat per la Fundació Territori i Paisatge, de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

2005-2007

Una vegada complert el catàleg, en la reunió de Biodiversitat sobre Boscos madurs del dia 18/02/05, amb la participació de 17 persones, es va prioritzar l'estudi de la presència d'espècies protegides i/o amenaçades en els boscos madurs. Els objectius són obtenir informació important sobre tàxons específics de boscos madurs i el seu grau de fidelització, i la presència i abundància de tàxons protegits i/o amenaçats que poguessin justificar la protecció i conservació d'aquests boscos madurs, i posar a disposició dels professionals de la recerca, la gestió i de la vigilància aquesta informació en forma de mapa de Miramon per a una millor conservació del territori.
Fruit d'aquesta reunió i del treball d'una comissió es va elaborar el projecte “Revalorització i protecció dels boscos madurs de la Garrotxa” el qual s'està desenvolupant en el període 2005-2007 per un grup de 10 persones, i que es centra en tres grups d'éssers vius: flora vascular protegida i/o amenaçada, coleòpters saproxílics i ocells.
En aquest projecte participen un total de 10 persones: Joan Montserrat , Antoni Agelet, Jordi Camprodon , Jaume Fabregó, Jordi Artola , Jordi Nebot , Mike Loockwod, Irene Camós, Xavier Béjar i Xavier Oliver.
Els projectes de boscos madurs en els que ha participat la Delegació de la Garrotxa de la ICHN s'ha realitzat conjuntament amb la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i l' Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa .
El projecte té una ajuda econòmica de la Fundació la Caixa , destinada a despeses originades pel desenvolupament del treball.

Documents relacionats:

Memòria boscos madurs Garrotxa 2007