Annals 4

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 4, 2010
IV seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2010

Caritat, A; Bas, J.M.; Sala, E. 2010. Estratègies de conservació del teix (Taxus baccata L.) a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 45-49