Annals 4

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 4, 2010
IV seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2010

Zapata, J. 2010. Aproximació a les característiques geoclimàtiques de les fagedes de baixa altitud de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: -10

Saura-Mas, S. & Benejam, Ll. 2010. Avaluació dels impactes provocats per les nevades de l’any 2008 als boscos madurs del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 11-16

Guasch, H.; Ricart, M.; Urrea, G.. 2010. Les diatomees com a indicadors de canvis ambientals:el riu Llémena i les seves fonts. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 17-24

Villegas, N. 2010. La flora dels prats de la Garrotxa. Bases per a la seva conservació. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 25-30

Merlo, R. & Membrives, N. 2010. Estudi i optimització de protocols de germinació per a 5 espècies amenaçades de l’Alta Garrotxa Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 31-38

Gifre, M.& Font, J.. 2010. Estudi comparatiu de la germinació de dues espècies del gènere Allium sect. Allium. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 39-44

Caritat, A; Bas, J.M.; Sala, E. 2010. Estratègies de conservació del teix (Taxus baccata L.) a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 45-49

Martinell, M.; López-Pujol, J.; Soto, M.; Rovira, A.; Simon, J.; Bosch, M. & Blanché, C.2010. Anàlisi de la diversitat genètica de la població alt-garrotxina de Dichoropetalum schottii (Apiaceae). Significació biogeogràfica. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 51-58

Oliver, X. ; Béjar, X.. 2010. Cartografia 1:5.000 i tipificació dels boscos higròfils amb roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 59-70

Oliver, X.; Béjar, X.; Lockwood, M.;Drake, I.; Vilasís, D.; Cos, I.; Font García, J.; Guardiola, M.; Markchoo, Ch.; Miguel Carbonell, C.; Baucells, J.; Willett,T.; Berga, S.; Cros, R.; Guitart, E.; Nadal, D.; Pontacq, J.; Trabalon, F. & Pou, R. 2010. Noves dades de flora vascular de la Garrotxa, 2009. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 71-78

Pérez-de-Gregorio, M.. 2010. Bolets interessants de la Garrotxa . Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 79-84

Benejam, Ll.; Saura-mas, S.; Montserrat, J. & Torres, F. 2010. Seguiment de les poblacions de cranc de riu autòcton i de cranc roig americà al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa . Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 85-92

Carbonell, R. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 93-100

Bertran, M.; Trabalon, F. & Vidal, G. 2010. Densitat d’escorxador (Lanius collurio) a l’Alta Garrotxa: efectes dels impactes en l’hàbitat. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 101-106

Garcia, R. & Trabalon, F. 2000. Seguiment de rapinyaires en migració postnupcial al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (2003-2008). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 107-112

Amb el suport de:
marca_diputacio_apaisada_2013