Ex situ flora amenaçada

Conservació ex situ Gentiana pneumonanthe Lobaria pulmonaria i Delphinium montanum, 2020-2022 

 

Memoria justificativa conservació ex situ Gentiana pneumonanthe Lobaria pulmonaria i Delphinium montanum, 2020-2022

Per l’any 2020 les prioritats del programa d’actuació de seguimetn i conservació de flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès se centraven en 10 localitats, de les quals 3 presenten molt pocs rodals i amb molt pocs exemplars: Lobaria pulmonaria, Delphinium montanum i Gentiana pneumonanthe i requereixen un projecte de conservació ex situ per millora la població existent. Per aquesta raó l’entitat va presentar el projecte ·”Conservació ex situ de les últimes localitats del Ripollès de les espècies amenaçades i protegides Lobaria pulmonaria, Delphinium montanum i Gentiana pneumonanthe” a la convocatòria de subvencions per entitats sense afany de lucre per actuacions de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori.

 

OBJECTIUS

 

L’objectiu del projecte presentat és obtenir llavors i propàguls en banc de germoplasma, i informació i capacitat tècnica d’obtenir geminació i adults de els tres espècies esmentades, vital per reduir el risc de desaparició de cinc localitats dels tres tàxons amb més risc d’extinció al Ripollès.

En quant a Lobaria pulmonaria l’objectiu era treballar amb propàguls vegetatius, veure la seva viabilitat i posteriorment implantar-los per reforçar la població en arbres amb característiques similars als que presenten el liquen, fer el seguiment del reforçament amb actuacions complementàries de ressembra. Les accions s’han desenvolupat a la població de la vall de Bianya, que és població més gran, per adquirir el coneixement, però especialment amb vistes de que la població de Milany està molt més amenaçada ja que és més reduïda i va estar afectada recentment per unes obres de consolidació del Castell de Milany. No s’ha experimentat amb aquesta darrera població perquè per una banda té una població molt petita  i per una altra perquè els tal·lus existents estan molt afectats com per poder per utilitzats en experimentació de realerrament.

Respecte Delphinium montanum es va plantejar realitzar assaigs de germinació amb les llavors per aplicar diferents tractaments innovadors per escurçar la dormició morfològica i fisiològica observada en experiències anteriors, principal obstacle per poder aconseguir adults per reforçaments, a part de sembra directa a l’hàbitat.

I en quant a Gentiana pneumonanthe, l’objectiu era el seguiment del comportament reproductiu de la planta a les poblacions catalanes i estudiar els factors limitants de la producció de fruits i llavors i de la seva germinació, i el transplantament de les plàntules obtingudes. En un principi els assaigs s’havien de fer amb llavors procedents de les altres estacions franceses amb seguiment del projecte FloraCat que disposen de poblacions més importants, per no afectar les catalanes amb menys reproductors i amb les quals no s’actuaria fins al moment de disposar d’uns protocols més segurs i exitosos. Però les prospeccions realitzades per l’entitat en aquests anys han detectat més rodals a la serra de Montgrony i a més en conjunt s’ha detectat una població molt important, que pot suportar una extracció de llavors suficient per fer l’actuació ex situ.

L’últim objectiu del projecte és valoritzar entre la societat en general i els agents que han d’intervenir en la seva conservació, la flora amenaçada, sensibilitzar sobre les seves problemàtiques i implicar tothom en la seva conservació, tant en general com en localment.

 

ACTUACIONS  DESENVOLUPADES

 

Comunicació (divulgació, formació i implicació)

Durant aquests dos anys s’ha treballat tant en el projecte ex situ com en la comunicació al públic en general, a alumnes de graus especialitzats en biodiversitat i gestió de la conservació, a tècnics i vigilants responsables de la conservació i a propietaris, ramaders forestals que gestionen les localitats.

Les Actuacions realitzades són per ordre cronològic:

24-IV-2020: Sortida pràctica del Màster de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona

En la visita a Olot, que es va anul·lar en l’últim moment per la pandèmia del COVID 19, s’havia d’explicar als alumnes del màster el Programa de Seguiment i Conservació de Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès i es van analitzar les situacions de les poblacions de Lobaria pulmonària, Gentiana pnumonanthe i Delphinium montanum. En base a les dades de seguiment i les àrees de presència es deduïa la categoria UICN d’amenaça, i quines eren les actuacions prioritàries del Pla de Recuperació per a cadascuna d’elles.

Sobre les actuacions ex situ s’havia d’explicar els projectes realitzats i en curs d’execució i finançats per la Diputació de Girona així com altres actuacions també han rebut els suport de la Diputació de Girona (millora d’hàbitat en localitats de Delphinium montanum i Gentiana pneumonanthe).

Activitat coorganitzada amb la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Girona, el programa FloraLab-POCTEFA, i el restaurant la Moixina.

16-V-2020: Sortida tècnica de la Institució de seguiment de flora amenaçada a la Garrotxa: Polygala vayredae.

Anul·lada en l’últim moment per la pandèmia de COVID 19, l’activitat de formació s’emmarcava en el conjunt d’activitats dels cursos naturalistes de la Institució. Aquestes activitats estan dirigides especialment a estudiants universitaris, graduats i naturalistes. En base al seguiment de Polygala vayredae i l’anàlisi de els dades, s’explica el Programa de Seguiment i Conservació de flora amenaçada de la garrotxa i del Ripollès, i s’analitzen tres casos similars a la Polygala vayredae: Delphinium montanum, Dryopteris remota i Gentiana pneumonanthe.

Activitat coorganitzada amb la Institució Catalana d’Història Natural (serveis centrals de Barcelona), amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el programa FloraLab-POCTEFA i la propietat de la finca Montmajor (Montagut i Oix).

18-VII-2020: Sortida tècnica de la Institució de seguiment de flora amenaçada del Ripollès: Delphinium montanum

Celebrada a la coma de l’Orri es va efectuar el seguiment de la localitat de Delphinium montanum present en aquesta vall, i el seguiment de depredació per erugues. L’anàlisi de les dades obtingudes comparades amb les dels anys anteriors va servir per fer una diagnosi de la població d’aquests endemisme al Ripollès, i marcar les actuacions clau per conservar l’espècie, entre elles els assaigs ex situ executats i en curs que tenen el suport de la Diputació de Girona.

Activitat coorganitzada amb la Institució Catalana d’Història Natural (serveis centrals de Barcelona), amb el suport de la Diputació de Girona i el programa FloraLab-POCTEFA.

2-X-2020: Sortida de 4art curs de Biologia de la Universitat de Vic sobre seguiment i conservació de flora amenaçada (1er grup).

Sortida a la Moixina, Olot, on es va explicar als alumnes el Programa de Seguiment i Conservació de Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès i es van analitzar les dades de les poblacions de Delphinium montanum. En base a les dades de seguiment i les àrees de presència es dedueix la categoria UICN d’amenaça, i quines han de ser les actuacions prioritàries del Pla de Recuperació per a cadascuna d’elles. Per la diagnosi es conclou la importància de la conservació ex situ per a poder salvar les poblacions del Ripollès.

Sobre les actuacions ex situ es van explicar els projectes realitzats i en curs d’execució i finançats per la Diputació de Girona (Dryopteris remota, Delphinium montanum, Gentiana pneumoannthe i Lobaria pulmonària).

Activitat coorganitzada amb la Universitat de Vic, amb el suport de la Diputació de Girona, el programa FloraLab-POCTEFA, i el restaurant la Moixina.

23-X-2020: Sortida de 4art curs de Biologia de la Universitat de Vic sobre seguiment i conservació de flora amenaçada (2on grup).

Sortida a la Moixina, Olot, on es va explicar als alumnes el Programa de Seguiment i Conservació de Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès i es van analitzar les dades de les poblacions de Delphinium montanum. En base a les dades de seguiment i les àrees de presència es dedueix la categoria UICN d’amenaça, i quines han de ser les actuacions prioritàries del Pla de Recuperació. Per la diagnosi es conclou la importància de la conservació ex situ per a poder salvar les poblacions del Ripollès.

Sobre les actuacions ex situ es van explicar els projectes realitzats i en curs d’execució i finançats per la Diputació de Girona (Dryopteris remota, Delphinium montanum, Gentiana pneumoannthe i Lobaria pulmonària).

Activitat coorganitzada amb la Universitat de Vic, amb el suport de la Diputació de Girona, el programa FloraLab-POCTEFA, i el restaurant la Moixina.

11-II- 2021:Tertúlia naturalista de la Institució: Conservació de Flora amenaçada (activitat telemàtica)

Tertúlia de flora amenaçada realitzada telemàticament amb una introducció sobre al situació de la flora amenaçada a Catalunya i després més concretament a la Garrotxa i el Ripollès. En la presentació es va explicar entre altres els projectes ex situ realitzats i en fase d’execució de Delphinium montanum, Gentiana pneumoannthe i Lobaria pulmonària.

Activitat amb el suport de la Diputació de Girona.

15-III-2021: Grup de Treball Delphinium montanum del projecte FloraLab POCTEFA del projecte ex situ finançat per la Diputació de Girona

Reunió Tècnica telemàtica del projecte FloraLab – POCTEFA de seguiment i conservació de flora patrimonial del Pirineu oriental, en la qual es va analitzar la metodologia dels seguiments de les localitats de Delphinium montanum del Pirineu a càrrec del projecte i altres actuacions. En la reunió es va exposar el projecte ex situ de Delphinium montanum que es realitza amb el suport de la Diputació de Girona i que ha de solucionar no només el futur dels rodals del Ripollès sinó també els de dues altres localitats també amenaçades per disposar de pocs exemplars reproductors.

Activitat desenvolupada dins del projecte FloraLab-POCTEFA i del projecte ex situ finançat per la Diputació de Girona.

12-IV-2021: Reunió de conservació de Delphinium montanum amb tècnics del Parc Natural de Capçaleres del Ter i de Freser.

Reunió telemàtica amb tècnics del Parc Natural de Capçaleres del Ter i de Freser, per analitzar la problemàtica dels rodals adjacents a l’estació d’esquí Vallter 2000. En la reunió es van acordar unes primeres mesures de protecció de les poblacions i se’ls va explicar el projecte ex situ de Delphinium montanum finançat per la Diputació de Girona.

Activitat organitzada amb el Parc Natural de Capçaleres del Ter i de Freser, i dins del programa FloraLab-POCTEFA  del projecte ex situ finançat per la Diputació de Girona.

 

2-VII-2021: Visita de formació a la població de Gentiana pneumonanthe de Guils de Cerdanya amb tècnics i vigilants de la Generalitat de Catalunya.

Visita de treball per ensenyar la població de Gentiana pneumonanthe de Guils de Cerdanya a vigilants i tècnics de l’administració (Agents Rurals de la Cerdanya i Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya) relacionats que poden participar en la conservació de la planta.

Activitat  dins del programa FloraLab-POCTEFA i del projecte ex situ finançat per la Diputació de Girona.

24-VII-2021: Sortida divulgativa de flora de Setcases: Delphinium montanum.

Sortida per conèixer la flora del municipi de Setcases dins del projecte Setcases, Poble Botànic del Pirineu del Programa d’actuacions FloraLab-POCTEFA,. De les diverses sortides del Grup de Flora de Setcases aquesta es va fer expressament a la coma de l’Orri per ensenyar als participants l’esperó de muntanya Delphinium montanum. Allà mateix es van analitzar les dades dels últims anys, es va fer una diagnosi i es van plantejar les mesures de conservació necessàries i es va explicar el projecte ex situ amb la planta que s’ha realitzat i el que està en fase d’execució, finançat per a Diputació de Girona.

Activitat organitzada amb l’Ajuntament de Setcases, l’Institut Botànic de Barcelona, i el suport de la Diputació de Girona i el programa FloraLab-POCTEFA.

28-VIII-2021: Sortida divulgativa a la població de Gombrèn sobre la Gentiana pneumonanthe.

Sortida per conèixer la flora del municipi de Gombrèn, concretament de la zona de Montgrony, i visitar una de les localitats de Gentiana penumonanthe. Allà mateix es van analitzar les dades dels últims anys de la població, es va fer una diagnosi i es van plantejar les mesures de conservació necessàries, tot explicant el projecte ex situ amb la planta que està en fase d’execució, finançat per a Diputació de Girona.

Activitat organitzada amb el Jardí Botànic de Gombrèn i amb el suport de la Diputació de Girona i del programa FloraLab POCTEFA.

17-IX-2021: Sortida de formació sobre la població de Gentiana pneumonanthe a Guils de Cerdanya dirigida tècnics del Consell Comarcal i dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

Visita de treball per ensenyar la població de Gentiana pneumonanthe de Guils de Cerdanya a tècnics de la comarca (Consell Comarcal e la Cerdanya i SSTT d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya) relacionats que poden participar en la conservació de la planta.

8-X-2021: Sortida de 4art curs de Biologia de la Universitat de Vic sobre seguiment i conservació de flora amenaçada

Sortida a Vallter 2000, Setcases, on es va explicar als alumnes el Programa de Seguiment i Conservació de Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès i es van analitzar les dades de les poblacions de Delphinium montanum. En base a les dades de seguiment i les àrees de presència es va fer l’exercici de deduir la categoria UICN d’amenaça, i quines han de ser les actuacions prioritàries del Pla de Recuperació. Per la diagnosi es conclou la importància de la conservació ex situ per a poder salvar les poblacions del Ripollès i s’expliquen els projectes ex situ amb Delphinium montanum realitzats i en fase d’execució, finançats per la Diputació de Girona.

Sobre les actuacions ex situ es van explicar els projectes realitzats i en curs d’execució i finançats per la Diputació de Girona (Dryopteris remota, Delphinium montanum, Gentiana pneumoannthe i Lobaria pulmonària).

Activitat coorganitzada amb la Universitat de Vic, amb el suport de la Diputació de Girona, el programa FloraLab-POCTEFA.

 

Amb el suport de