Guia de Flora i vegetació de la Garrotxa

Vols participar en l’elaboració del llibre “Flora i vegetació de la Garrotxa?
La delegació de la Garrotxa de la ICHN elabora de manera participativa una guia fotogràfica de flora i vegetació, amb les principals comunitats vegetals  i les plantes de la comarca.
Aquest llibre ha de contribuir a divulgar el ric patrimoni botànic de la comarca.
Ens interessa aquest projecte perquè pot ser una oportunitat per a moltes persones per aprendre durant el procés d’elaboració. Mitjançant un grup de WhatsApp la gent va penjant fotografies de plantes que coneix o al contrari, no sap quina és, i altres aprenen o comenten de quina planta es tracta.
També ens interessa el projecte per poder desenvolupar un procés participatiu engrescador.
El projecte actual té una durada de 24 mesos, i el tindrem editat a finals d’octubre de 2024.
Inicialment estem pensant en una guia de butxaca amb el catàleg de flora vascular de la Garrotxa (unes 2000 plantes) i fotografies de comunitats vegetals i d’unes 1000 espècies.

S’ha creat un grup de Whatsapp on s’ inscriuen tots els interessats i que té com a objectiu difondre les sortides que s’organitzaran, que la gent pugui quedar per fer fotografies i penjar-les, per fer consultes sobre les plantes que fotografieu, i per convocar les reunions de coordinació del projecte i d’edició del llibre per la gent que no només vulgui aportar fotografies.

Procés:
Fins finals de maig: fotografia de plantes, enviar-les al grup de Whatsapp, consultes… En aquest període treballarem amb les fotografies amb baixa resolució per poder-les enviar per whatsapp i no tenir problemes de col·lapsament, i després es farà la selecció de fotos per demanar als autors els originals necessaris en bona resolució per l’edició del llibre.
Maig-setembre: selecció de fotografies per al llibre, enviament de les fotografies originals seleccionades, planificació de l’edició del llibre, maquetació
Setembre i octubre: Texts i maquetació, revisió
Octubre: Impremta
Participació: la gent pot participar independentment del temps que pugui dedicar i del seu coneixement. Hi haurà persones que participaran aportant una o poques fotografies i altres moltes.
Inscripcions al grup: xevioliver@gmail.com