GRUP DE FONGS

Grup d’estudi dels fongs de la Garrotxa

 

L’any 2018 es va constituir el Grup de recerca dels fongs de la delegació de la Garrotxa de la ICHN amb l’objectiu de promoure la recerca i la divulgació al voltant d’aquest grup tan complex, i entre altres elaborar el catàleg comarcal de fongs.
Com a altres grups de l’entitat s’organitzen sortides i altres activitats obertes al púbic en general que està interessat en els fongs i a persones que volen aprofundir en el seu estudi. El grup està coordinat per membres de l’entitat, i la coordinació científica va a càrrec de l’Associació Micològica Joaquim Codina.

El 2018 s’han organitzat vuit sortides, dues xerrades i una exposició.
L’Associació Micològica Joaquim Codina, porta molts anys estudiant els fongs de les comarques gironines, i per tant té un coneixement important dels fongs de la Garrotxa.

En les diferents reunions amb l’AMJC es va anar concretant el projecte.

Per la dificultat en la determinació d’aquests organismes es va concloure que un dels aspectes més importants és que totes les citacions siguin confirmades per especialistes que garanteixin el rigor del catàleg.

Per tant calia establir un protocol centralitzat de confirmació de cites i un altre protocol de tractament de citacions de les persones que participaven en el projecte però que no tenien un coneixement suficient per garantir la correcta identificació (com agafar les dades de la citació, les coordenades correctes, i una sèrie de fotografies determinades del fong que permetés identificar-lo o al menys que quedés constància per si podia ser d’interès recol·lectar una mostra).

A més, aquestes citacions i les fotografies eren molt útils per determinar zones d’interès i èpoques molt bones per visitar-les, informació molt important per rendibilitzar les sortides.

Les fotografies, a més, si eren de qualitat podien ser utilitzades posteriorment en algun material de divulgació o científic, si s’havia pogut identificar bé l’espècimen.

Un altre aspecte important és la recopilació de citacions de la comarca, procedents de nombroses activitats col·lectives que es fan des de fa molts anys, i de visites de micòlegs que han publicat les seves cites en revistes locals, nacionals i internacionals, circumstància que complica la seva recopilació. Per això s’està realitzant un important buidatge de citacions bibliogràfiques que s’adjuntarà a l’informe final una vegada recopilades totes les dades.
Un punt clau a resoldre era la durada del projecte d’elaboració del catàleg. En un principi es parlava de fer una campanya de tres anys, però al final es va decidir que era millor veure com evolucionava tot i decidir en quin moment ja es disposava d’una informació homogènia del territori i dels diferents grups, com per elaborar i publicar un catàleg.

A part del catàleg, també semblava interessant elaborar un producte més divulgatiu que incorporés descripcions i fotografies.
S’ha realitzat una anàlisi de les zones amb més informació sobre fongs a la comarca i els sectors que han estat menys estudiats, amb l’objectiu d’orientar les possibles sortides que es programessin. Les zones més estudiades a la Garrotxa són algunes localitats clàssiques on s’han organitzat sortides micològiques des de fa anys, tan particulars com col·lectives. Moltes d’elles en el context de congressos i jornades de Micologia. Aquest és el cas de la Salut (Sant Feliu de Pallerols) i rodalies d’Olot (Olot, Santa Pau, La Vall d’en Bas i la Vall de Bianya…) on s’han realitzat sortides amb els participants en diversos Congressos de Micologia que han tingut lloc en els darrers anys. També existeixen unes 50 localitats que s’han visitat repetidament dins del projecte de Biodiversitat Micològica de Catalunya, iniciat l’any 1994, i promogut per la Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats catalanes i les associacions micològiques, entre elles l’Associació Micològica Joaquim Codina que s’encarregava de les de la Garrotxa.

En aquesta campanya que s’ha iniciat, el grup ha prioritzat les sortides a indrets de la comarca amb poca informació, que no han estat visitades per micòlegs, o que només s’han visitat en una època determinada de l’any.

Les activitats van començar el 20 d’abril amb una sessió científica en el marc de la qual l’Andrés Valverde va fer la xerrada “Els fongs de la Garrotxa”, a la sala d’actes dels catòlics (Olot), en la qual es va fer una primera aproximació a la diversitat de fongs que s’han citat fins al moment a la comarca. Segons el banc de Biodiversitat de Catalunya a la comarca de la Garrotxa s’han citat 1077 espècies de fongs.
A continuació es va fer una primera reunió de persones interessades sobre el tema per veure com es podia desenvolupar el projecte de fer un primer catàleg de fongs a la Garrotxa.

La primera sortida es va fer el 21 d’abril a la Vall de Bianya, a la riera del Farró, amb set participants per buscar fongs de primavera i corticícoles, i en la qual es van observar unes 41 espècies.

Sarcosphaera coronaria sota alzines i pins a la Serra d’Oix el 02-06-2018.
Sarcosphaera coronaria sota alzines i pins a la Serra d’Oix el 02-06-2018.

El 15 de setembre es va organitzar la segona sortida d’identificació de fongs a Sant Aniol de Finestres, concretament a les Encies,a càrrec de membres de l’Associació Micològica Joaquim Codina, amb 12 participants i en la qual es van poder observar unes 80 espècies. Aquesta zona havia estat visitada però en altres èpoques de l’any i la visita va permetre entre altres observar alguna espècie interessant com per exemple Amanita proxima, Exidiopsis calcea o Russula galochroides.

Exidiopsis calcea, un interessant fong corticioide degradant fusta de diferents planifolis, trobada a les Encies (Sant Aniol de Finestres).
Amanita proxima, una espècie tòxico-mortal típica de sòls calcaris localitzada en els alzinars de les Encies (Sant Aniol de Finestres).

 

El 6 d’octubre es va fer la tercera sortida d’identificació de bolets a la vall de Bianya, aquesta vegada a la baga de Sant Valentí i a la riera de Santa Llúcia del Puigmal, amb l’assistència de 14 persones i malgrat la sequedat dels boscos es van poder observar 116 espècies.
A la zona de la baga de Sant Valentí (Llocalou – La Vall de Bianya) és van observar poques espècies degut al vent que havia assecat molt el bosc. Tot i així es van determinar 33 espècies, però a la zona de riera de Santa Llúcia del Puigmal (La Vall de Bianya), molt més humida és van observar 83 espècies

A la baga de Sant Valentí destaquem l’observació de Coprinopsis lotinae i Trichophaea gregaria, dues espècies no massa freqüents. A la riera de Santa Llúcia del Puigmal les espècies més destacades van ser Dermoloma josserandii, Echinoderma hystrix, Entoloma euchroum, Entoloma incarnatofuscescens, Flammulaster speireoides, Lactarius acris, Lactarius ilicis, Mucidula mucida, Paxillus olivellus, Psilopezia nummularialis, Rhodotus palmatus, Steccherinum cf. cremeoalbum i Tubaria pseudoconspersa.

Amanita proxima, una espècie tòxico-mortal típica de sòls calcaris localitzada en els alzinars de les Encies (Sant Aniol de Finestres).
Amanita proxima, una espècie tòxico-mortal típica de sòls calcaris localitzada en els alzinars de les Encies (Sant Aniol de Finestres).

El 27 d’octubre es va organitzar la quarta sortida matinal d’identificació de bolets a diferents localitats als voltants d’Olot que a més va permetre recol·lectar alguns exemplars de les 127 espècies que es van mostrar a l’exposició de bolets que es va organitzar a la tarda a la sala d’actes de l’Hospici d’Olot. A la sortida van assistir una vintena de persones i es van observar un centenar d’espècies de fongs, tot i la pluja intensa que va caure al llarg de tot el matí. Entre les espècies remarcables que es van poder veure destaquen: Clathrus archeri , Dentipellis fragilis i Entoloma sordidulum a la zona de la Font de les Tries, a prop d’Olot. A la calçada romana de Sant Salvador de Bianya (Vall de Bianya) les espècies més destacables van ser algunes de les més emblemàtiques dels alzinars com Cortinarius ionochlorus, Cortinarius quercus-ilicis, Lactarius atlanticus i Leucopaxillus tricolor.

Dentipellis fragilis, un interessant bolet corticoide recobrint un tronc de trèmol trobat a la zona de la Font de les Tries d’Olot.
L’exposició a l’Hospici va estar organitzada pel Museu dels Volcans de l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’assessorament científic va córrer a càrrec de l’Associació Micològica Joaquim Codina. L’exposició va ser visitada per un centenar de persones.

Les activitats van ser tancades amb una xerrada a càrrec de Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio, que va centrar-se en els fongs de les zones volcàniques del Parc, sobretot de la zona de la Fageda d’en Jordà, Puig Jordà, Puig de la Roureda, el Volcà del Croscat i el Volcà de Santa Margarida, esmentant les espècies més freqüents i les més rares, fent un balanç de l’estat del coneixement actual dels fongs d’aquestes zones volcàniques.

Dentipellis fragilis, un interessant bolet corticoide recobrint un tronc de trèmol trobat a la zona de la Font de les Tries d’Olot.
Dentipellis fragilis, un interessant bolet corticoide recobrint un tronc de trèmol trobat a la zona de la Font de les Tries d’Olot.

A banda de les activitat referides, l’Associació Micològica Joaquim Codina ha realitzat quatre sortides més obertes a micòlegs de l’entitat per recollir més citacions d’espècies a la comarca i en té programades un parell més abans no finalitzi l’any. Les quatre sortides van ser als municipis de:

Tres a Olot, amb 51, 24 i 21 espècies respectivament, on destaquem:

• A la primera sortida l’abundant presència de Jackrogersella cohaerens sobre branques i troncs de boix (Buxus sempervirens), la localització de Phaeogalera dissimulans (=Meottomyces dissimulans) que fins ara només s’havia trobat a la Fageda d’en Jordà i aquesta és la segona vegada que es troba a la Garrotxa i la rellevant presència de dos tòfones (Tuber aestivum i Tuber rufum), àmbdues localitzades sota un avellaner
• A la segona les tres espècies més interessants van ser Alnicola rubriceps, Geastrum fornicatum i Melanophyllum haematospermum.
• A la tercera les espècies més interessants van ser Limacella glioderma f. brunnea, Paxillus olivellus i Trechispora alnicola.
Una a Montagut i Oix (serra d’Oix-La Noguera) .on es van observar 21 espècies. D’aquesta sortida destaquem la presència de Sarcosphaera coronaria, una espècie no molt freqüent, típicament primaveral (dels mesos de març i abril), que en aquest cas ha fructificat amb la primavera molt avançada.

29 de setembre de 2018: Sortida a la roureda del Puig Rodon (la Vall de Bianya)
Una a la vall de Bianya, concretament a la roureda del Puig Rodon que és una roureda formada per diferents roures (Quercus petraea, Quercus humilis, Quercus robur), aurons i blades (Acer sp.) , alzines (Quercus ilex) i trèmols (Populus tremula) i per tant molt rica des del punt de vista micològic. Des de fa anys que és motiu de un exhaustiu estudi micològic per part d’alguns membres de l’AMJC (Associació Micològica Joaquim Codina). En aquesta sortida vam trobar 36 espècies:
Com a espècies més interessants destaquem Dentipellis fragilis, Polyporus alveolaris, Rhodotus palmatus, Russula dryophila i Russula laeta.

El projecte de Fongs de la Garrotxa és un projecte promogut per la delegació de la Garrotxa de la ICHN amb l’Associació Micològica Joaquim Codina i el Museu dels Volcans de l’Ajuntament d’Olot i aquest any ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.