Bibliografia

Bibliografia:

38A

A diferència d’altres grups d’insectes, a l’hora de començar a estudiar els ortòpters de la Garrotxa, es tenia l’avantatge que els ortòpters de Catalunya havien estat força treballats per dos especialistes, que havien publicat bones monografies, Llucià-Pomares (2002) i Olmo-Vidal (2002, 2006). Abans de la creació del grup, l’any 2008, un dels membres ja havia publicat dos treballs (Carbonell 2008a, 2008b). Més endavant el mateix autor publica dos treballs, però no s’aporta cap espècie nova d’ortòpter (Carbonell, 2011 i 2012). El 2013 surt el primer article fet per membres del grup (Carbonell et al., 2013). Més endavant esperem que surtin publicats altres dos treballs (Carbonell, cf. 2013; Carbonell & Ventura, cf. 2013b).

 

Carbonell, R. 2008a. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa (Girona, Espanya). Sessió Entomològica ICHN-SCL., 13-14: 3-23.

Carbonell, R. 2008b. Invertebrats nous o interessants per a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 3: 43-48. III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2007.

Carbonell, R.. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 4: 93-99. IV Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010.

Carbonell, R. 2011. Invertebrats del massís del Mont. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 42: 48-60

Carbonell, R., Bauçà, M., Oliver, X. & Béjar, X. 2013. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (Girona, Espanya) (II). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 5. V Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010.

Carbonell, R. 2013 (en premsa). Gryllotalpa vineae (Insecta: Orthoptera), nova per a la Garrotxa i altres aportacions interessants a la fauna d’ortòpters de la comarca. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012.

Carbonell, R. & Ventura, J. 2014 (per publicar encara). Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (III).

Llucià-Pomares, D. 2002. Revisión de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de Cataluña (España). In: Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 7. Zaragoza. [Exhaurida]

Olmo-Vidal, J. M. 2002. Atlas dels ortòpters de Catalunya/ Atlas de los ortópteros de Cataluña / Atlas of orthoptera of Catalonia. CD-ROM. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. 460 p.,2002.

Olmo-Vidal, J. M. 2006. Atles dels ortòpters de Catalunyai llibre vermell. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 428 p.