Annals 12

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 12, 2022-2023

Els articles d’aquesta publicació corresponen en la seva majoria a ponències dels Seminaris sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa.

Actualment el Consell de Redacció dels Annals està format per l’equip editorials i els revisors dels articles:

Jordi Camprodon (Zoòleg: Universitat de Vic)

Antònia Caritat (biòloga, Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona)

Pere Casals (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya)

Carme Juanola (Veterinària: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Jean-Marc Lewin (Associació Charles-Flahault, Perpinyà)

Mike Lockwood (Apatura Iris, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Miquel Macias (Universitat de Girona)

Josep Maria Olmo (Servei de Flora i Fauna, Generalitat de Catalunya)

Llorenç Planagumà (geòleg: Geonat i Universitat de Girona, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Romero Roig (biòleg, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Noemí Segura (Ecòloga: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Marc Vilella (zoòleg, Grup Felis, Institució Catalana d’Història Natural)

Director editorial: Xavier Oliver (biòleg: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

ARTICLES

Oliver, X. 2022. Evolució dels hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2022. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 3-84.

Casanova Muñoz, J. 2023. Vespa velutina nigrithorax, dinàmica i població a la Garrotxa. Observacions de nius realitzades pel Cos d’Agents Rurals (2012-2022). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 85-96.

Lockwood, M.; Oliver, X.; Naspleda, J.; Trabalon, F.; Sánchez, P.; Béjar, X.; Segura, N.; Jiménez,I.;  Alonso, A. & Valero, F., 2023. Estudi de tres zones humides de la Garrotxa importants per a la biodiversitat. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 97-110.

Corominas Godori, F; Caritat Compte, A. & Bou Manobens, J. 2023. Cartografia dels poblaments de teix (Taxus baccata L.) al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 111-123.

Oliver, X. 2023. Catàleg de flora vascular del Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès, Catalunya). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 149-216.