GRUP VEGETACIÓ

Caracterització de les comunitats vegetals

La vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: I. Grau de coneixement, referències i catàleg de comunitats vegetals, 2004

La flora i vegetació de la vall del Bac II Comunitats vegetals, 2003

Diagnosi de les comunitats vegetals

Comunitats vegetals d’interès de la Garrotxa, 2006

La vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: comunitats vegetals d’interès, 2005

Els prats de la Garrotxa, 2006