Annals 7

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 7, 2015
VII seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2013

Zapata 2015. Efectes dels relleus volcànics de la Garrotxa sobre el clima local. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 5-12

Oliver, Font Garcia i Pujol 2015. Primeres dades del seguiment de l’única població coneguda a Catalunya de la falguera Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 13-30

Oliver , Tenas, Font Garcia i Pujol 2015. Actuacions de conservació en l’única població coneguda a Catalunya de la falguera Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 31-40

Pujol, Font Garcia i Oliver 2015. Resultats de les proves de conservació ex situ de la falguera Dryopteris remota a Catalunya: assaig de germinació i cultiu. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 41-54

Campos, Feo, Araujo i Pou 2015. La recuperació de les nàiades autòctones mitjançant la cria en captivitat. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 55-67

Nebot 2015. Notes sobre la distribució dels escorpins Belisarius xambeui, Euscorpius flavicaudis i Buthus occitanus a la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 69-82

Carbonell i Ventura 2015. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (Girona) (III). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 83-94

Alvarez i Trabalon 2015. Llista dels ocells de la Garrotxa, v.2 (febrer 2013) Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 7: 95-113