Annals 8

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 8, 2016-2018
Els articles d’aquesta publicació corresponen en la seva majoria a les ponències del VIII Seminari sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa, celebrat el dia 15 de febrer de 2014.

 

Roig, Romero, 2018. Ecologia i distribució dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 5-23.

Roig, Romero; Mendoza, Guillermo de;, Puig, Maria Àngels; Larraz, Mariano & Langton, Peter H. 2018. Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 25-39.

 Revelles, Jordi; Burjachs, Francesc; Caruso Fermé, Laura; Piqué, Raquel; Alcalde, Gabriel; Navarrete Vanessa & Saña, Maria, 2018. Evolució paleoambiental a la Vall d’en Bas durant l’Holocè. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 41-56.

Domènech, Marc & Arnedo, Miquel A., 2018. Bioinventariat de les comunitats d’aranyes de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 57-75.

 Montserrat i Reig, Joan, 2018. Els gran rapinyaires necròfags de la comarca de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 77-85.

 Perramon Ramos, Bernat, 2018. Valor i interès de conservació de les pastures seminaturals. Efecte dels aspectes ambientals i de maneig sobre les característiques de la pastura. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 87-104.

Zapata i Coll, Jordi. 2018. Algunes característiques i singularitats del clima de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 105-120.

Oliver, Xavier, 2018. Catàleg de flora vascular de la Moixina, Olot. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 121-156.

 Ríos, Ana. I.; Casals, Pere; Oliver; Xavier & Castro, Silvia, 2018. El tancament del bosc disminueix el potencial reproductiu de l’endemisme pirenaico-oriental Polygala vayredae Costa a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 157-164.

Oliver, Xavier; Villegas, Neus; Zapata, Jordi; Rabasa, Margarida; Vilasís, David & Béjar, Xavier, 2018. Novetats i aportacions fetes durant l’any 2013  als catàlegs de flora de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 165-178.

Salvat, Andreu i Bassols, Emili, 2018. Flora exòtica invasora de la Reserva Natural del Volcà del Montsacopa. Gestió de les poblacions d’ailant (Ailanthus altissima), seneci del cap (Senecio inaequidens) i altres espècies de control prioritari. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 179-192.

Xavier Oliver, 2018. Revaluació i actuacions clau en conservació de plantes vasculars de la Garrotxa a partir dels criteris de la Llista Vermella (IUCN, 2017). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 193-217.

Planagumà i Guàrdia, Llorenç, 2018. Inventari de tossols de la zona volcànica de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 219-229.