Observatori d’odonats

A la Garrotxa actualment comptem amb 42 estacions amb seguiment de la comunitat d’odonats caracteritzada i amb seguiment cada 5/10 anys des del 2005, tres d’elles amb seguiment anual des de l’any 2005. Al Ripollès comptem amb 21  estacions amb seguiment de la comunitat caracteritzada i amb seguiment cada 10 anys, dues d’elles amb seguiment cada 5 anys.

Evolució relativa (percentage respecte a la mitjana dels primers 5 anys) de les mitjanes dels indicadors en el conjunt dels transsectes de seguiment d’odonats; en verd fosc el número d’espècies, en verd clar el número d’exemplars i en color taronja el número d’exemplars de les espècies considerades sensibles. Tots tres indicadors amb tendències negatives.

 

Publicacions i informes

Oliver, X. 2012. Primeres dades sobre les comunitats d’odonats (Insecta: odonata) de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 5: 67-78

Oliver, X. 2021. Evolució de les comunitats d’odonats (Insecta: Odonata) dels paratges de la Moixina (La Garrotxa, Catalunya), 2005-2021. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 10: 43-72