Annals 13

Annals de la Delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la ICHN 13, 2023-2024

 

 

Els articles d’aquesta publicació corresponen en la seva majoria a ponències dels Seminaris sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa.

Actualment el Consell de Redacció dels Annals està format per l’equip editorials i els revisors dels articles:

Antònia Caritat (biòloga, Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona)

Pere Casals (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya)

Carme Juanola (Veterinària: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Jean-Marc Lewin (Associació Charles-Flahault, Perpinyà)

Mike Lockwood (Apatura Iris, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Miquel Macias (Universitat de Girona)

Romero Roig (biòleg, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Noemí Segura (Ecòloga: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Marc Vilella (zoòleg, Grup Felis, Institució Catalana d’Història Natural)

Director editorial: Xavier Oliver (biòleg: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

ARTICLES

Oliver, X.;, Salvat, A.; Pérez-Novo, c.; Zapata, J.; Béjar, X.; Colldecarrera, J. & Colldecarrera, M. 2024. Actualització del coneixement de les poblacions d’Aconitum lycoctonum L. a la Garrotxa (Catalunya), 2023. Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 5-17.

Pérez-Novo,C.; Oliver,X.; Andru Salvat, A. & Casals, P. 2024. Actualització de la distribució de Polygaloides vayredae (Costa) O. schwarz i diagnosi de l’estat de la seva població. Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 19-38.

Marcé, M.A. & Oliver, X. 2024. Chrysosplenium  alternifolium L. a la comarca del Ripollès (Catalunya). Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 39-56.

Zapata Coll, J. 2024. Serralada Transversal: característiques dels vents de ponent i efectes sobre la meteorologia local. Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 57-78.

Juanola C. & Bartrina, C. 2024. Estudi del gat fer i altres mesocarnívors a la zona oriental de l’Alta Garrotxa (Beuda, Sales de Llierca, muntanya del Mont), 2022. Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 79-98.

Oliver, X.; Villegas, N. & Béjar, X. 2024. Catàleg sintètic de flora vascular de la Garrotxa (Catalunya). Annals de la delegació de la Garrotxa i del Ripollès de la Institució Catalana d’Història Natural, 13: 99-201.