Catàlegs vius

Una de les línies de l’entitat és la de recerca en l’elaboració de catàlegs de diferents grups d’organismes de la Garrotxa i del Ripollès, o d’àmbits més locals. A continuació pots consultar els catàlegs elaborats per l’entitat, i que són vius, ja que s’actualitzen la majoria cada any i alguns d’ells són consultables:

 

FUNGA I FLORA NO VASCULAR 

La Garrotxa El Ripollès La Moixina Setcases Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser
Fongs 1266
Líquens 505 506 97 322 343
Briòfits 260 502 63 376 481

 

COMARCALS

Els líquens de la Garrotxa 2019                                                                           505 tàxons

Els fongs de la Garrotxa, 2019.                                                                         1.266 tàxons

Catàleg de briòfits de la Garrotxa_2019                                                         260 tàxons

Catàleg de briòfits del Ripollès, 2019

LOCALS

Catàleg de Briòfits de Setcases (El Ripollès), 2020.                                          376 tàxons

Catàleg de Líquens de Setcases (El Ripollès), 2019                                           322 tàxons

Catàleg de Briòfits del Parc Natural de les

Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès), 2020.                                            481 tàxons

Catàleg de Líquens del Parc Natural de les

Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès), 2020                                      343 tàxons

FLORA VASCULAR

COMARCALS

Cataleg de flora vascular de la Garrotxa 2015                                               2021 tàxons (2020)

Catàleg de flora vascular del Ripollès, 2020                                                    2123 tàxons

Llista Vermella de flora vascular de la Garrotxa, 2017                                      92 tàxons

Llista vermella de flora vascular del Ripollès, 2017                                            73 tàxons

Catàleg de flora al·lòctona de la Garrotxa, 2009                                               420 tàxons (2019)

La llista de plantes invasores de la GTXA 2010                                                   56 tàxons (2019)

Comunitats vegetals d’interès de la Garrotxa, 2006

LOCALS

La Garrotxa

Catàleg de Flora vascular de la Barroca (La Garrotxa), 2018

Catàleg de Flora vascular del volcà del Montsacopa (Olot, La Garrotxa) 2018

 

Catàleg de Flora vascular de la Moixina, 2023                                                1018 tàxons

Catàleg de Flora Vascular del Volcà del Croscat (La Garrotxa), 2019         632 tàxons

Catàleg de flora vascular de Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa)

Flora i vegetació de la vall del Bac (La Garrotxa) I. Flora, 2003

Catàleg de flora vascular del Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa, 2021                                                    1571 tàxons

Catàleg de flora vascular de l’Alta Garrotxa, 2021                                           1521 tàxons

Catàleg de flora vascular de la Serralada Transversal (GX) 2021                 1076 tàxons

El Ripollès

Catàleg sintètic de Flora vascular de Setcases (El Ripollès), 2023    1366 tàxons

Catàleg de flora vascular del Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès), 2023     1406 tàxons

Catàleg de flora vascular de la vall del Catllar (El Ripollès), 2023        1167 tàxons

 

VEGETACIÓ

La vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: I. Grau de coneixement, referències i catàleg de comunitats vegetals, 2004

La vegetació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: comunitats vegetals d’interès, 2005

La flora i vegetació de la vall del Bac II Comunitats vegetals, 2003

 

FAUNA

 

COMARCALS

Catàleg d’odonats de la Garrotxa (2007) 2020                                                  45 tàxons (2020)

Catàleg dels lepidòpters diürns de la Garrotxa, 2015                                       143 tàxons

Catàleg dels ortòpters de la Garrotxa, 2019                                                          78 tàxons

Catàleg dels ortòpters del Ripollès, 2019                                                               87 tàxons

Catàleg dels ocells de la Garrotxa, 2019                                                             237 tàxons

Catàleg de fauna vertebrada de la Garrotxa, 2008                                            446 tàxons

LOCALS

Catàleg d’odonats de la Moixina (Olot, La Garrotxa), (2017) 2020                  40 tàxons

Catàleg d’odonats de Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa), 2020                    22 tàxons

Catàleg d’ortòpters de la Moixina (Olot, La Garrotxa),  2017                              31 tàxons

Catàleg d’ortòpters del volcà del Croscat (Olot-Santa Pau, 2019)                     31 tàxons

Catàleg d’ortòpters de la vall del Catllar (El Ripollès), 2019                               44 tàxons

Catàleg d’ortòpters del Parc Natural de

Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès), 2019                                          71 tàxons