Annals 8

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 8, 2016
VIII Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2014

Roig, R 2016. Ecologia i distribució dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 5-23

 

Roig, R 2016. Ecologia i distribució dels macroinvetebrats aquàtics de la Garrotxa:Consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors

 

Roig, R 2016. Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa.