Annals

Revista científica editada a la Garrotxa, de periodicitat anual amb articles científics de recerca sobre el patrimoni natural de la comarca (meteorologia, geologia, botànica, zoologia, ecologia, conservació…).
L’objectiu de la revista és promoure la recerca, la comunicació dels resultats dels projectes de recerca, la promoció de relació i de projectes entre científics/estudiosos.

 

Els Annals seleccionen els articles presentats que requeixen les condicions esmentades en el document de Normes de publicació.

Els 11 volums d’Annals publicats fins al moment recullen un conjunt d’uns 120 articles científics originals de projectes de recerca, entre ells alguns que s’han presentat en forma de comunicació en algun dels seminaris sobre el patrimoni natural de la Garrotxa que es celebren anualment, i que contribueixen a posar en coneixement del públic en general, afeccionats i científics els resultats finals de tots aquets estudis de recerca desenvolupats a la comarca. Els Annals també han contribuït al contacte entre els diferents investigadors, i han provocat conjuntament amb els seminaris al plantejament i desenvolupament de projectes interdisciplinars.

Actualment el Consell de Redacció dels Annals està format per:
Director editorial: Xavier Oliver (biòleg: delegació de la Garrotxa de la ICHN)
– Vocals:
Jordi Artola (Zoòleg: Universitat de Vic, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Noemí Segura (Ecòloga: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Mike Lockwood (Apatura Iris, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Llorenç Planagumà (geòleg: Geonat i Universitat de Girona, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Carme Juanola (Veterinària: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Joan Font (Botànic: delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Antònia Caritat (biòloga, Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona,

delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Romero Roig (biòleg, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

Rafael Carbonell (zoòleg, delegació de la Garrotxa de la ICHN)

 

Normes de publicacio dels Annals de la Garrotxa de la ICHN

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 1, 2006
I seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2005

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 2, 2007
II seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2006

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 3, 2008
III seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2007

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 4, 2010
IV seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2010

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 5, 2012
V seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2011

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 6, 2013
VI seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2012

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 7, 2015
VII seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2013

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 8, 2016-2018
VIII seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2014

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 9, 2019
IX seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2015

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 10, 2020-
Seminaris sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 11, 2022
Seminaris sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 12, 2022-2023
Seminaris sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 13, 2023-2024
Seminaris sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès

Document de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN 1, 2010
II Jornades sobre el teix a la Mediterrània Occidental, 2008

Amb el suport de:

marca_diputacio_apaisada_2013