Objectius

El Grup d’Ortòpters té com a objectius:

Conèixer més i millor aquest grup d’insectes a la Garrotxa (incloent els espais naturals protegits) i fer una monografia i atles en un futur*.

  1. Formar els voluntaris naturalistes per a poder reconèixer les espècies de forma cada vegada més autònoma.
  2. Oferir sortides per al públic general i dinamitzar la DLGICHN.
  3. Escatir quines són les espècies més vulnerables o de distribució relicta que puguin ser amenaçades i oferir aquest coneixement als òrgans administratius competents.

 

* Per això, seria convenient fer prospeccions més sistematitzades; fins ara, l’activitat del grup ha estat totalment voluntària i depenent de les disponibilitats i no hi ha hagut cap mena de remuneració econòmica.

38A