Nombre d’espècies

Nombre d’espècies:

38D

Com es pot veure a la teula adjunta, el nombre d’espècies ha anat augmentant a mesura que s’anaven prospectant noves àrees. La primera columna fa referència a la Garrotxa incloent els Espais d’Interès Naturals protegits compartits amb altres comarques; la segona a la comarca administrativa i la tercera i quarta als espais protegits de l’Alta Garrotxa i la Zona Volcànica, respectivament:

 

G+EINs Garrotxa

A. G.

Z. V.

Llucià-Pomares (2002) i Olmo-Vidal (2002)

62

60

29

45

Carbonell 2008a

6

6

17

6

Carbonell 2008b

1

1

Carbonell et al. 2013

7

7

7

2

Carbonell 2013

1

1

1

Carbonell & Ventura 2014

2

3

5

7

TOTAL ESPÈCIES

79

77

60

60