Es cartografien 240 tossols a la zona volcànica de la Garrotxa

L’estudi consisteix en un inventari realitzat a les colades de lava que contenen el que localment s’anomenen tossols, geomorfologia molt particular que es crea al fluir la lava per damunt d’una zona humida. A la zona volcànica de la Garrotxa hi ha unes 40 colades de lava que afloren a la superfície i d’aquestes quaranta, […]

Un article sobre recerca de comunitats d’aranyes a la Garrotxa

L’article explica el projecte de recerca desenvolupat per Marc Domènech i Miquel A. Arnedo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i el Institut de Recerca de la Biodiversitat, de la Universitat de Barcelona. L’objectiu d’aquest treball, “Bioinventariat de les comunitats d’aranyes de la Garrotxa” era determinar els patrons d’alfa i beta diversitat […]