Un article sobre recerca de comunitats d’aranyes a la Garrotxa

L’article explica el projecte de recerca desenvolupat per Marc Domènech i Miquel A. Arnedo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i el Institut de Recerca de la Biodiversitat, de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu d’aquest treball, “Bioinventariat de les comunitats d’aranyes de la Garrotxa” era determinar els patrons d’alfa i beta diversitat de dues comunitats d’aranyes amb característiques ambientals i biològiques contrastades, una fageda i un bosc mixt d’alzines. Les mostres utilitzades van ser recollides al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa els mesos de juny i juliol de 2012. Es va calcular l’índex de Shannon-Weaver i el de Jaccard i l’estimador Chao 1 per estimar la diversitat i riquesa de la zona. Es van obtenir 5.019 aranyes de 31 famílies, 72% de les citades a Catalunya. Els espècimens es van identificar fins a nivell de família, i dues d’elles (Agelenidae i Linyphiidae) fins a espècie. La diversitat alfa, tant de famílies com d’espècies de linífids, va ser força alta comparada amb treballs anteriors, i la d’espècies d’agelènids, baixa. La diversitat beta, per contra, va ser baixa en comparació a la trobada en altres estudis. Destaca la identificació de dos individus de la família Cybaeidae, una família amb molt poques cites a la península Ibèrica.
El podeu consultar al volum 8 dels annals de la delegació de la Garrotxa de la ICHN, publicat aquest novembre

Domènech, Marc & Arnedo, Miquel A., 2018. Bioinventariat de les comunitats d’aranyes de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 57-75.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *