Ocells a la Garrotxa – Anàtides

Anàtides a la Garrotxa En els seguiments anuals que es fan en el Fluvià, s’han detectat vàries espècies d’anàtides. De fet, fins a deu espècies autòctones han estat observades a la comarca, tot i que la majoria d’elles són molt rares o senzillament divagants. Avui volem presentar les quatre espècies més observades en el decurs […]

4ª Tertúlia Naturalística

Parlarem i debatrem sobre les persones que al llarg de la història han dedicat part del seu temps o tota la seva vida a descobrir i donar a conèixer aspectes relacionats amb el patrimoni natural de la Garrotxa. Nissagues olotines, naturalistes desconeguts, gent de fora que va fer de la Garrotxa el seu laboratori a […]